Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

moeilijke hand van de 17de eeuw - schepenakte Mechelen 1580

Beste transcribenten,

hierbij nog eens mijn poging tot transcriptie van een Mechelse schepenakte van iemand met een (voor mij) moeilijke hand, met de vraag tot correctie en aanvulling:

 “op ende na (het?) huys metten de plaetse gronde ende (tgeen?) toebehoorts gestaen (inster?) Sinte Romboutskapelle int beginsel vande Catherinastraete tusschen thomaes vrancx erve ter eendre ende mr. Jan Coeck erve ter andere zijde. A beate rommoldo waranderende op (sessenvijftigh?) stuuvers de seven heylighe geesten … (steeds?) de (uurbuchte?) vande …, ende          … de kapittelen van Sint Rombouts in oude chijns ende vijf guldens de (magdalenen?) dair jaerlijcks ende erffelijck vuytgaende. Et pro majora …unitates hebben de voorn. comparanten inde qualiteyt (des hairen?) verbonden ende      onder pant gestelt (het?) huys metten hove gronde (ex?) …  gelegen (binnen?) de … van Szempst tot …bosch bij betr… … groot … met vijff … … (weetens?) … …, beloven de voorsz. comparanten … … … … te doene voor … ende (cost?) daer … … … … vermaandt …”

Bij voorbaat dank voor de hulp!

Reacties (2)

René van Weeren zei op do, 02/02/2023 - 02:19

li-marge: baten Puffenrode / venne

Op ende aen een huys metten plaetzen, gronde ende sijnen toebehoirten
gestaen achter Sinte Romboutscapelle int begintsel van de Catherine-
straete tusschen Thomaes Vrancx erve ter eendre ende mr. Jan
Coeck erve ter andere zijde. A beato Rommoldo waranderende op sessenvijftich
stuuvers de seven Heylighe Geesten armen, veerthien stuuvers den ambachte
van de smeden, ende eenen Philips penningh den capittele van Sint Rombouts
in oude chijs ende vijff guldenen de Magdalenen dair jaerlijcks ende
erffelijck vuytgaende. Et pro maiora securitate hebben de
voorszeyde comparanten inde qualiteyt als voiren verbonden ende t'onderpande
gestelt een huys metten hove, gronde et pertinentes gelegen binnen de
prochie van Seempse tot Hoogenbosch bij Bekenbroeck, groot ontrent sestien
dachwants, belast met vijff stuyvers Rouens, belovende de voorszeyde comparanten
dese verbintenisse andermael te doene voor coer ende cost
daer 'tselve huys onder is resorterende altijt des vermaandt werd
XVIen februarii

Carlo zei op do, 02/02/2023 - 09:28

Beste René, dank je voor deze aanvullingen, erg leerrijk en interessant. Ik merk dat het steeds beter gaat te transcriberen, maar oefenen is nog steeds nodig.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.