Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

moeilijk te ontcijferen handschrift uit 1702

Geachte heer/mevrouw,

Ik probeer bovenstaand document te transcriberen omdat ik vermoed dat er zeer essentiële informatie in staat omtrent de naam G(h)ijben. Ik hoop met dit document de noodzakelijke link te vinden naar mijn voorouders uit Maesbommel. Ik heb wel enige kennis van oud schrift, heb er jaren geleden een cursus voor gevolgd, maar kom hier toch niet goed uit. Ik heb afgelopen maand 2 staaroperaties ondergaan, waardoor lezen op dit moment nog zeer vermoeiend is. 

Is er iemand binnen het forum die mij kan vertellen waar de tekst precies over gaat en welke namen er in genoemd worden, en of er familierelaties in voorkomen? Mochten er kosten verbonden zijn aan het transcriberen dan hoor ik dat graag.

Alvast mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Tineke Ghijben

Reacties (5)

Tineke zei op do, 11/21/2019 - 14:03

Ik kreeg de melding dat het document niet mee gestuurd kon worden, klopt dat?

Tineke zei op do, 11/21/2019 - 14:04

Bij deze nogmaals het document

Robert Keurntjes zei op do, 11/21/2019 - 17:42

Het begint aldus:

 

Wij schepenen onders[chreven] maken .... 

dat voor ons persoonlijck sijn verschenen

en gecompareert, Pieter, Hendrick 

en Herman alle drie gebroederen

en soonen van Derk Gijben, wonend

alhier, en .... Jan Gijben

haeren broeder, .. haeren goederen

v..... in gelderlant

gelegen tot Maesbommel 

Tineke zei op vr, 11/22/2019 - 10:19

hartelijk dank voor deze informatie. Het geeft inderdaad iets meer duidelijkheid. Hopelijk kan iemand mij nog verder helpen met de tekst, want zover was ik inmiddels ook gekomen.

Geert Ouweneel zei op za, 11/23/2019 - 09:06

Ik kom iets verder met deze tekst, maar het Latijn laat ik zitten.

 

Wij schepenen onderschreven maeken kennelijck
dat voor ons persoonlijck sijn verschenen
en gecompareert Pieter, Hendrick
ende Hermen, alle drye gebroederen
ende soonen van Dirik Gijben, woonende
alhier, en constituerunt Jan Gijben,
haeren broeder om haere gemeene goederen
voor haer gedeeltens in Gelderlant
gelegen tot Maesbommel ofte
elders te regeren ende adminstreren,
die te verhueren, t'sij publiek ofte
uytter hant, haere penningen van wie het oock
sij te ontfangen, de debiteuren in
cas van onwillicheyt met recht aen
te spreecken voor soodane bancken
ofte gerechten als te raede sullen
vinden en voorts generalijck ende
specialijck etc. etiam cum postestate
scrbituendi usum vel pluros ad
litis, gelovende ...

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.