Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Mijn eerste poging tot transcriptie

zie bijlage: huwelijkse voorwaarden tussen Jan Snoeye en Lysbetten van Cuyct 1462

 

Jan Luttick al(ia)s Snoye ex (una) ende Lysbeth van Cuyct cum ? tutore ex alt(ore) bekenden

onderlinge aan beyden partyen om in gereghter houweliker vorwared op dat

thouwelic tusshen hen vol…. met … … dat zij aen beyde zeyden

gewill….t hebben ende geconsentert dat sou wanneer dan ? … hen beyden

…. sal zyn van … zy tsamen alsdan wettige tot doot weder zy tsamen alsdan witige seyne

hadden opt … dat om de …x... van hen tesamen ……..

uit? Alle der gemeynen goeden hebben en heffen soude de somme van 20

gulden grote brabantse neve gemendzame en nochtans hebben zijn vordeel

en seghen in alle …. ….. jegens … … oft erfgenamen

op dat .. volgens wittige seglen en ware bleven na der stad reght

van Antwerpen

 

4 de februari

Hierbij mijn eerste poging..

Reacties (3)

Michel zei op ma, 06/21/2021 - 09:36

Goedemorgen,

Hierbij wat ik ervan maak:

Jan Luttick alias Snoeye ex una ende Lijsbeth van Cuyct cum tutore ex altera bekenden

onderlinge aen beyden partijen ende in gerechter houweliker vorwaerden op dat

thouwelic tusschen hen volcompt met oirlove etcetera dat zij aen beyden zijden

gewillecoert hebben ende geconsenteert dat soe wanneer deen van hen beyden

comen sal zijn van live ter doot, weder zij tsamen alsdan wittege oeyre

[superscript: van hueren live] hadden oft en daden egheene, dat dan de lanxtlevende van hen terstont voren

uut alle den gemeynen goiden hebben ende heffen soude de somme van XX

lb. [ponden] groten Brabants eens henendragens, ende nochtans hebben zijn voerdeel

ende deylen in alle dander goide jegens huer kijndere oft erfgenamen

op dat daer egheen wittege oeyre en ware bleven, na der stad recht

van Antwerpen.              IIIIa februarii      solvit VI g.

[in de kantlijn links: Ranst / Vinea (= de namen van de twee schepenen)]

Guido Snoeys zei op ma, 06/21/2021 - 20:56

Beste Michel ,

bedankt voor je uitgebreide aanvulling. Ik vind het nog vrij moeilijk meestal omdat ik de woorden uit die tijd soms niet herken. Veel doen zeker..

Zo is er een terugkerend woord dat jij vertaalt als:

'oeyre' waarvan de betekenis me ontgaat , kinderen , familie , schulden??

'henendragens'  , betalen ?

Waarschijnlijk kan je hier niet uit afleiden of zij op latere leeftijd huwden en of er al kinderen waren uit een vorig huwelijk.

Idee ?

Jan Luytic Jan alias Snoeye werd poorter te Antwerpen 24 december 1423

Dit huwelijk dateert 04/02/1461

René van Weeren zei op ma, 06/21/2021 - 21:27

Dag Guido en Michel,

Ter aanvulling:

Oeyre = oiren = erfgenamen

Eens henendragens = in een keer te betalen

 

Handige tip: Historisch Woordenboek, https://gtb.ivdnt.org/search/#

 

Vanwege de erfrechtregels werd het doorgaans wel vermeld als een van beide partners eerder gehuwd geweest was, aangezien eventuele kinderen uit een eerder huwelijk recht hadden op hun kindsdeel van de overleden ouder. Dat bij geen van beiden weduwschap wordt vermeld, lijkt er op te duiden dat zij beiden voor de eerste keer in het huwelijk traden. Als er kinderen uit een eerder huwelijk waren, dan zouden deze hoogstwaarschijnlijk vermeld worden.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.