Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Memorie van successie transcriptie

Mocht iemand de tijd en de zin hebben om hierbij te helpen, dan graag. Ik kan de teksten niet goed genoeg lezen en helaas is mijn Nederlands slecht.

 

Ik denk dat dit voor een kind van 6 jaar is, wat mij vreemd lijkt.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 07/07/2020 - 18:19

Memorie van aangifte
der naltetenschap van
Dimphna Dingen
Wij ondergeteekende Jan dingen en Cecilia
Willems, echtelieden, beide wonende te Veldhoven.
kiezende, ten effecte dezer, domicilie ten onzen
woonhuize aldaar, verklaren zoo in privé als
in kwalitiet van ouders en voogden over Waal en
Catharina Dingen, onze minderjarige kinderen, dat onze
minderjarige dochter Dimphna Dingen op den
elfden Mei 1700 vijf en dertigh te Valkenswaard, als
hare vaste laatste woonplaats, ab inbtestato, is
overleden.
Dat door de overledenen geene roerende goederen
zijn nagelaten en dat de door hem nagelatene
roerende goederen slechts bestaan in hare kleede-
ren, door ons voor haar overlijdenb aan haar
verstrekt en waarvan wij, ingevolge art. 747 van
het burgerlijk wetboek, de eenige erfgenamen
zijn.
Dat door dit overlijden geen fidei commis
is gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen.
Veldhoven den 25 Julij 1835.

Cecilai Willems
De aangever Jan Dingen heeft verklaard
niet te kannen schrijven, testis noemt
H. v. D...

Lesley Rooyakkers zei op di, 07/07/2020 - 19:03

Bedankt Geert, voor deze transcriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.