Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

mededeling overlijden Dirk Straathof 1819

Wie kan mij helpen de volledige tekst te ontcijferen?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 05/23/2023 - 15:17

Onzen waardigen vader, grootvader en
overgrootvader Dirk Straathof, die se-
dert 3 jaren door ouderdom en toeneming
eener gebrekkelijke spijsverteering merkelijk
verzwakt, meestal verpligt was het huis te
houden, wierd op den 24 dezer door koortsen
aangevallen, die hem dermate verzwakten,
dat hij na tijdige voorziening van alle de
H. sacramenten hedennacht ten half twaalf
uren in den ouderdom van circa 80 jaren
dit voor hem weleer werkzaam en onop-
houdelijke weldadig zorgend leven met het
eeuwige betere leven, zoo wij billijk hopen,
verwisseld heeft, groot waarlijk is het
verlies van ons zijne zeven nog in leven
zijnde kinderen en 28 zoo kinds als
kinds-kinds-kinderen, en dat van zijn
veele hartelijke vrienden, daar hij aller
weldoener, verzorger en vriend was.
Dan bezittende het geluk dat wij het
leven van zullk eenen braven vader, groot-
vader en overgrootvader, zoo lange zagen
rekken, doet ons dankbaar berusten
in den wil des Eeuwigen.
Wij geven van dit voor ons grievend ver-
lies aan vrienden en bekenden kennis
en verzoeke van brieven van rouwbeklag
verschoond te blijven.
Uit aller naam
Jan Straathof
D. Straathof junior
Jacob Straathof
Nieuwe Wetering
den 29 September 1819

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.