Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Mechelse akte 20 mei 1585

Hierbij een akte die ik bijna helemaal heb kunnen ontcijferen. Graag check of dit correct is en een paar kleine hiaten op te vullen:

“Wijnackers huysvrouwe mr. Rombouts van de Schriecke met eene vrempden momboir selve accepterende daertoe dat Joris van Arenberge als vanden voorsz. van den Schriecke speciale ende (frenocable?) proceratie hebbende gepasseert voor den notaris de Munter ende getuygen opten vryen (Descentman?) der eener … behoord heeft geactoriseert een huys metten houte gronde et pertinentien gestaen ende gelegen op de Wollemerct alhier ende daer toe twee (kleijne?) huyskens etiam cum pertinentien, daer achteraen gestaen in de Schoolstraete tusschen mr Jacops Docmijns erve ter eender sijde ende grootschole deser stede ter andere syde / A … waranderende op XIII 3 den ouden ambachte / rumoldi, gelyck XIII 3 den Heere van Mechelen in heeren chijns daer jaerlijcks erffelijck vuytgaende  wesen / coops is geschiet overmits der somen van vierhondert en eenenzestich carolus guldens. XX May 1585.”       

Bij voorbaat hartelijk dank!

Reacties (2)

herman zei op zo, 02/12/2023 - 21:54

Hierbij mijn poging. enkele woorden kan ik  niet lezen

“Wijnackers huysvrouwe mr. Rombouts van de Schriecke met eene vrempden momboir tselve accepterende daertoe dat Joris van Arenberge als vanden voorsz. van den Schriecke speciale ende irrevocable procuratie hebbende gepasseert voor den notaris de Munters ende getuygen opten XVIIIe deser maent may  der selver… behoorlijk heeft geautoriseert aen huys metten hove gronde et pertinentien gestaen ende gelegen op de Wollemerct alhier ende daer toe twee cleijne huyskens etiam cum pertinentien, daer achteraen gestaen in de Schoolstraete tusschen mr Jacops de Bruijne erve ter eendere,  ende grootschole deser stede ter andere sijden / A d M? # et etiam bto rumolde  #waraen ? de XIII 3 den ouden ambachte / rumoldi, gelyck XIII 3 den Heere van Mechelen in heeren chijns daer jaerlijcks erffelijck vuytgaende  ende ende desen / coops is geschiet overmits der sommen van vierhondert en eenenzestich carolus guldenseens. Gereet voor de dato. XX May 1585.”       

Carlo zei op zo, 02/12/2023 - 22:51

Hallo Herman,

dank je voor de wijze hulp!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.