Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Mechelse akte 19 mei 1562

Graag hulp voor afwerken van dit moeilijk kribbelschrift, met hierbij mijn werk:

"... weesmeesters de eed als ghe??   eiser Maria ??? ... gemachtigden van Janssens haert ons gebleken bij (akte) van (murantien?) gepasseert wert alhier (vyeren?) (XXVIsten?) 1561 vande der Elisabeth Zuetens (emmerdene??) vierthien guldens erffelicke (viter?) stuck van dien tot (Ve?) gulden vlaems gevalueerd te heffen altijt opten (XXVsten?) may / op ende aen n huys metten hout gronde et ... Spagnien geheeten, gestaen aen de (???) alhier thusschen thuys de Munter geheeten aen deene zijde ende thuys de gulden poorten geheeten d'andre zijde. A ??? waranderende op neghenthien gulden / jouffrouwe Johanna Zueten / zesse gulden Elisabeth Zueten dertich gulden Franchoisoy de Hondt / (kapper?) ende op der (bysten?) van tgroot begijnhoff, tien guldens XV stuvers de .. .. ... (Egidius?) ende XV stuvers 5 (chijns?) ??? (jaerlickx vuytgaende?) ... ... sie dyeden en ten meeten ryke."

Bij voorbaat dank!    

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.