Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Marritje Paulus

2 personen uit Buddingewold (huidige Ruinerwold) gaan op 4-4-1609 in ondertrouw in Amsterdam.

Bij de bruidegom wordt Bartholdus Pauli vermeld, die was op dat moment predikant in Blijdesteijn (ook huidige Ruienrwold). Maar is er ook een relatie tussen hen? voogd, zwager, of zoiets?

Wie kan de (rest van de) tekst lezen?

 

Nogmaals bij voorbaat dank.

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op ma, 04/18/2022 - 10:40

In deze tekst wordt geen relatie tussen aangegeven tussen de predikant en de andere genoemd epersonen.

Egbert zei op ma, 04/18/2022 - 10:44

ah jammer. Nogmaals bedankt.

René van Weeren zei op di, 04/19/2022 - 11:27

Compareerden als vooren Heynrick Tijsz[en], van Buddingerwolt, kleermaker, oud 22
jaren, woonende ^7 an[no]s^* in 't Servetsteechgen**, v[er]toonende zijns ouders consent*** onder de hand van
Bartholdus Pauli, eccl[esiasticu]s**** thoe Buddingewolt, ter eenre ende Mariotgen Pauluss[en],
mede van Buddinghwolt, oud 23 jaren, wonende voor d'oude S[in]t Antonispoort*****, bij
de ver... blijkens haers ouders consent*** ter andre zijde

[getekend: Jan Tisen, handmerk bruid]

Alleen het exacte adres van de bruid kan ik nog niet ontcijferen.
* vanwege de noodzaak om voorgenomen huwelijken ook in recente voorgaande woonplaatsen af te kondigen, werd enige tijd bij de ondertrouwinschrijvingen begin 17e eeuw vermeld hoe lang de betrokkene al in Amsterdam verbleeg, indien geen geboren Amsterdammer. In dit geval woonde Heynrik dus al 7 jaar in Amsterdam ten tijde van zijn ondertrouwinschrijving; opvallend genoeg ontbreekt deze vermelding bij de aanstaande bruid, die immers ook van buiten Amsterdam kwam.
** tegenwoordig Servetsteeg, een niet meer publiek toegankelijke steeg tussen Oudezijds Achterwal 226 en Oudezijds Achterburgwal 228
*** De meerderjarigheid van ongehuwde mannen begon destijds bij 25 jaar, die van vrouwen bij 20 jaar. Tot die tijd had men sowieso toestemming van de ouders, of, als deze overleden waren, naaste familie nodig. De lokale overheid kon echter zelf beslissen aanvullende eisen te stellen; de Amsterdamse overheid had de gewoonte bij alle eersthuwenden onder de 30 jaar een bewijs van de toestemming van de ouders dan wel familie te vragen.
**** Aangezien velen zelf niet in staat waren een dergelijk ouderlijk consent zelf te schrijven, werd dit vaak namens hen gedaan door een lokale notabele die dit wel machtig was, doorgaans de notaris of de predikant. In dit geval was dit geschreven door Bartholdus Pauli, de lokale predikant. Daaruit valt af te leiden dat de ouders van de bruidegom ten tijde van deze inschrijving nog in leven waren en in of rond Buddingerwold woonden. Aangezien ook de bruid een consent van haar ouders overlegde, waren ook deze kennelijk nog in leven op dat moment.
***** het huidige Waaggebouw op de Nieuwmarkt, in de middeleeuwen een van de stadspoorten.

 

Egbert zei op di, 04/19/2022 - 11:45

Hallo René, erg bedankt voor de duidelijke toelichting. Op een of andere manier is de Pouwels/Paulus-tak familie van mensen in mijn kwartierstaat. Maar ook die Bartholdus Pauli! Aangezien in Drenthe niet veel bewaard is uit die periode hoop ik in Amsterdam verdere verbanden te vinden. Dit is mij al eerder gelukt met andere takken in mijn kwartierstaat.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.