Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Manslagh in 1676 (vervolg 2)

Hulp gevraagd bij transcriptie van bijgaand document.

Reacties (3)

Stan de Jongh zei op zo, 02/27/2022 - 16:09

...en deel 3

Geert Ouweneel zei op zo, 02/27/2022 - 16:32

En daerna van hem opstaende Struyck
in de midden van de kamer t'mes met de
schijde weer uyttrock en deponent
hem naeliep ende terug overtrock,
nemende hem t'mes uyt de hand met
de sijde stekende t'selve in sijn sack.
Dat daerna ongeveer ¼ uyrs geroepen
wierd dat Geurt gequest was.
Dat deponent daerop den gequetsten
ging soecken en hem vond staen over den
thuyn in den hof van Leresteyn en
hem bij Maurits in de herbergh bracht.
Dat Thomas Cretier daerop een groot
gebaer maeckte, Struyck te lijf
wilde en seyde, schelm, dat hebt ghij
gedaen.
Dat hij vervolgens beneffens andere
den gequetsten in de keucken en voorts
op de kamer te bedde hielp.
Dat deponent daernae Struyck
uyt den huys ructe en hem wegh-
bracht vermits het krackeel dat Cre-
tier tegens Struyck moveerde,
omdat hij seyde dattet Struyck
gedaen hadde.
Dat hij deponent met hem Struyck
op den dijck komende boven de steenen
kamer van hem deponenten sijn mes /
wederom eyschte en deponent t'selve
in de Maes wierp, waerop Struyck
vraagde, Arien soude ick het wel gedaen
hebben, en daerop Struyck van hem
scheyde ende deponent naer huys ging.
Dat deponent daerop met sijn vrouw
na des neergeslagens moeder ging.
Dat de moeder van den overleden den
deponent had ontboden eenigen tijd daer-
na om haer wat te helpen datse een
penning kreeg opdat se niet klachtig
soude vallen in dese saeck.
Dat hij int selve huys heeft gevonden
Leendert van den Braeck.
Dat wegens de moeder geld is geëyscht
en dat Leendert van den Braeck
daerop geld heeft geboden.
En sulcx was geschied over dien
dootslag, sonder te konnen weten van
wiens wegen het geboden was en
eenigen tijd daerna heeft hooren
seggen dat de versoeninge gemaeckt was, dat de-
ponent noyt van den gequetsten heeft
hooren seggen dat Struyck hem de
steeck gegeven had.
C.D. Worm, secretaris in Bom, 1683

Stan de Jongh zei op zo, 02/27/2022 - 17:02

Beste Geert Ouweneel,

Heel hartelijk dank voor de transcripties.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.