Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

leuven document

Ik heb nog een stuk van dit document, waar ik geen snars van begrijp

 

Reacties (10)

My name is nobody zei op do, 11/29/2018 - 20:14

Beste Wim,

Misschien kun je eerst reageren op de twee(!) transcripties die voor je gemaakt zijn van het eerste document?

WIM LUCIUS zei op do, 11/29/2018 - 20:37

Heel erg tevreden mee. Zelf lukt het me niet ivm omstandigheden 

Hartelijk bedankt 

Archimboldo zei op wo, 12/05/2018 - 20:58

Beste Wim,

Heb je nog een transcriptie nodig van dit document?

Paul zei op do, 12/06/2018 - 08:42

Dag Wim

Betreft hier het testament waar in werd vermeld wat de wensen zijn van deze persoon indien hij komt te overlijden ( priester Pieter Lucius overleden 13 mei 1630 en begraven in de St Michiels kerk te Leuven in het koor)
Hier een eerste deel

Inden ierste bevele mijn siele soo
waneer die vuijt den lichame sal
scheijden godt almachtich de heijlige
maria moeder en(de) maghelt, ende allen
gemelschen heijre , ende mijn dode lichaem
der geweijder aerden verkiesende mijne
sepulture binnen den hooghen choor van
S(in)te Michiels kercke , ende begeere
op den dach van mijn vuijtvaer aende
armen vuijtgereijckt te worden
een mudde rogx in gebacken brooden
llaetende voirts die selve mijn
vuijtvaert en(de) exequiale dinsten ter
discretien van mijne executeurs (=uitvoerders)
van desen testament naer te noemen
naer begeer een jaer lanckge=
duerende alle daeghe een misse
van requim(= dodenmis) inden choir voirs(chreven)
hebben voor mijn siele ende mijne
vrinde sielen daer voir laetende aen
eenen priester die de selve lesen oft
doen lesen aen die fabrijcke ter oirsaecken
van wasse( kaarsen)  wijn ende ornamenten

tot dese voors(chreven) misse vijffthien guldens
eens. Item begeere noch naer mijn
doot, aen de armen van S(in)te Michiels
parochie vruijt gereijckt om gedeijlt te
worden viijffentwintigh gulden eens
item maecke aen onse Lieve vrouwe
aultaer inde parochie kercke van
Berthem ( gemeente buiten Leuven) viertich guldens eens
tot den selve enz enz

MVG-Paul

Paul zei op do, 12/06/2018 - 09:51

Kleine historische schets.

De oude St Michiels kerk bevond zich boven een stadspoort te Leuven ( St Michielspoort)
In deze kerk werden meerdere personen begraven.
Vandaar de uitdrukking “ de levende gaan er onder de doden door “.
Ze was gelegen in de Tiensestraat maar deze kerk bestaat niet meer.(afgebroken)
Een nieuwe St Michiels kerk werd gebouwd in de Naamsestraat ( bouw 1650-1671)

MVG-Paul

Wim Lucius zei op do, 12/06/2018 - 10:03

beste Paul

dank voor je reactie, ik heb een gedeeltelijke vertaling van Petrus Lucius zijn testament dat uit 5 pagina's bestaat hiervan zijn er nog wel diverse passages niet vertaald, tevens heb ik ook een pentekening van de St.Michael kerk. deze bestanden zijn te groot voor het forum.

misschien wil je wel rechtstreeks met mij contact op nemen

met vriendelijke groet Wim

Wim Lucius zei op do, 12/06/2018 - 10:11

Beste Archimboldo 

met de vertaling van deze eerste pagina ben ik heel tevreden.

zoals je ook wel bemerkt hebt is dit het begin van een groter deel.

zou je me willen en kunnen helpen om de rest ook vertaald te krijgen.

ik ben zo vrij om de volgende pagina vanhet stuk hierbij in te voegen

aan iedereen die geholpen heeft en nog wil helpen alvast mijn dank

met vriendelijke groeten Wim

Paul zei op vr, 12/07/2018 - 09:21

Allen et(ceter)a dat in tegenwoordroheijt
des heeren meijers ende schepenen van loven(= Leuven)
naergenoempt is verschenen Jan van espen
geheeten van nijeuwenhoven, inden naeme
ende van wegen heere Jan vanden Berge
pr(es)b(yte)re et(ceter)a bijden zelven tot dese gemechticht
met procuratie begrepen in zeker contract
notariael op heden gepasseert voor Jannen
Hermans als notaris binnen loven metten
getuijgen daer inne begrepen, den heeren
schepenen alhier verthoont ende voer=
comente gebleken ende waer van den
teneur in desen is volgende van woorde
te woorde ,
Op heden den negenentwintichsten januarij
1628 is voor mij notaris present die getuijg(en)
beneden te noemen verschenen d eerw(aardige)
heere Jan vanden Berge pr(es)b(yte)re licentiaet
inde rechten ende canonick der colle=
giale kercke van S(in)t Germeijn tot thienen ( = St Germanus in Tienen)
heeft overgegeven, gecedeert ende
getransporteert , geeft over , cedeert
ende transporteert mits desen aenden eerw(aardige)
heere Peeter Lucius pastoir van S(in)te
Machiels kercke binnen loven , ende

Archimboldo zei op vr, 12/07/2018 - 09:36

Beste Paul,

Je bent een held!

1 tegenwoordicheijt
11 vol-
12 comentlick

Paul zei op vr, 12/07/2018 - 10:28

Danjewel Archimboldo voor de correctie !!!

 

MVG-Paul

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.