Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leids bonboek - vermelding 1661

In een Leids bonboek met informatie over de Hogewoerd staat bij het jaartal 1661 iets waarin de naam Petrus Geesteranus voorkomt. Hij was één van mijn voorvaders.

Wie kan me melden wat er precies staat? En wat is er in de kantlijn bijgekrabbeld?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

 

 

Reacties (2)

René van Weeren zei op za, 07/25/2020 - 10:06

Hoogewoert
De Stadt
Craeyerstraet west/zijde
DD 52e f[oli]o

 

Is bij burgemeesters ende regierders der stadt Leyden [ver]coft aen Hilgert Arentsz Rijendam
om eerst een grontrente van XVI g[u]l[den] j[ae]rs, vallende meye, losbaer met IIIc XX* g[u]l[dens] en[de] noch een
custingb[rief] van VIIIc LX** g[u]l[den], te betalen met 1/6 's j[aer]s, meye 1661 t[en] 1e
2:8:1660

Is bij hem mettet volgende sp[eciaelijck] belast met een losrente van C*** g[u]l[den] 's j[ae]rs, vallende den VIIen augusti om
Jacob Ardinoys, verver, losb[aer] met IIm**** g[u]l[den]
7:8:1660

Is bij hem mettet volgende v[er]coft aen den e[dele] Petrus Geesteranus, doctor medicinae, vrij van etc[etera]
5:5:1661

Ziet aengaende dese huysinge en[de] van 't volgende tr[effende]r der v[er]bonde goederen fol[io] 221 et seqq[uentes]

Is volghens de selfde qualiteyt als in 't 2 Reg[iste]r fol[io] 222 breder staet geextendeert vercoft aen ^Casper Verinaes^, boodt
mette roede der stad Leyden, vrij om C*** g[u]l[den] gereet gelt.
3:5:1714

 

Li-marge
De custingb[rief] van 860 g[u]l[den] is bij
apostille bij die van gerechte
van dato den 5/5 1714 geordon[neert]
affges[chreven] te werde.
De grontrente van 16 g[u]l[den]
's jaers is alhier vertoont
voldaen volgens quitantie
van Gehaes in dato den
5 mey 1661
De gecass[eerde] losrenteb[rief] van
2000 g[u]l[den] is alhier vertoont
den 4:5 1714.

 

* 20 gulden

** 860 gulden

*** 100 gulden

**** 2000 gulden

Anneloes Maas Geesteranus zei op za, 07/25/2020 - 13:38

Ook hiervoor veel dank René! Uit het testament was al duidelijk geworden dat Pieter een huis bezat op de hoek van de Hogewoerd en de Craeyerstraet. Weelke van de vier hoeken stond er niet bij. Door deze transcriptie is dat nu duidelijk geworden. En de andere info is natuurlijk ook zeer waardevol. Dank!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.