Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leids bonboek Suijd Rapenburch

In een Leids “bonboek” kwam ik een vermelding tegen waarin de naam Maria de Neyn staat. Zij was gehuwd met Petrus Geesteranus, één van mijn voorvaders.

Ik kan een aantal woorden herkennen, maar verder kom ik niet. Kan iemand me vertellen wat er allemaal staat?

Alvast dank!

Groeten,
Anneloes

Reacties (3)

René van Weeren zei op vr, 07/24/2020 - 22:44

4-5-1633
Is bij Neeltgen Corssend[ochte] van der Aer vercoft aen Pieter Pietersz van# ^#de Neijn^, belast mit IIII st[uyvers] XIIII penni[nghen]* j[ae]rs pacht aencoomende Bouwen Cornelisz van Dorp, onzer s[ecretaris]

 

17.8.1654
Bij scheydinge tusschen de kinderen ende erfgenames van m[eeste]r Pieter Pieterss de Neijn ende Neeltge Heyndricxssd[ochte]r van Bilderbeeck gedaen
is gebleecken dat dese huysinge aenbedeelt is Petrus Geesteranus, wed[uenaar] van Maria de Neijn, meerderjarig d[ochte]r van [den] voors[zeyde] P[iete]r de
Neijn, mits dat in den voorsz[eyde] boedel sal werden goet gedaen ende ingebracht de somme van IIIIm VIc** [ponden] g[root] V[laems] volgens deser vescheydinge
in date den 25.8.1649 ende v[er]schoont den

 

ziet aengaende dese huysinge en van 't voorgaen[de] huys tre[ffende?]r der v[er]bonde geoederen fol[io] 271 et seqq[uentes]

 

22:12:1713
Is bij d'h[eer] en m[eeste]r Hendrick Daij, regerent schepen en raed der stad Alckmaer, als in huywelijk hebbende
vrouwe Johanna Maria Gestranus, d[ochte]r en erfftgen[aeme] van d'h[ee]r Nanningh Gestranus, die erffgen[aem] was van Pieter Gestranus,
als getrout geweest sijnde met Maria de Neijn, d[ochte]r en mede-erffgen[aeme] van Pieter Pietersz de Neijn en uyt dien
hoofde 't regt bij scheydinge vercregen hebbende, vercoft aen d'h[ee]r en m[eeste]r Johan Schrevelius en juff[ouw]e Theodora
Schrevelius, beyde meerderjarig ongehuwde persoonen, mette belasting van IIII st[uyvers] XIIII penn[inghen]* 's jaers aencoo-
mende Bouwen Cornelisz van Dorp om XIIIc g[u]l[den]*** gereet gelt.

 

* 4 stuivers en 14 penningen

** 4600 pond groot Vlaems

*** 1300 gulden

René van Weeren zei op vr, 07/24/2020 - 22:45

Met deze bon heb je gelijk een hele familiebeschrijving, het huis is dus 80 jaar in de familie gebleven

Anneloes Maas Geesteranus zei op za, 07/25/2020 - 13:13

Heel veel dank René! Dankzij jouw hulp is wéér een stuk familiegeschiedenis duidelijk geworden!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.