Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leeshulp

Etten R 303, f. 28, 31-07-1535
Deylinge Claes Heyn Neven-kindren

Toen Tack als man en voight van Jaenck zynder huysvrouwe is gevallen op buynder beempden, soe groot etc. gelegen aen dOude Vaert, oost: aen Pier Woyten, zuid: Claes Verstrompe en Jan Jacops-kinder erve. Vry met Here chynse en met drie gulden tsiaers te lossen; nae inhoudt der brieven daer af zynde en met 4 st. en l loopen rogs tsiaers erffelyck.
Noch op eene brief van VI gulden tsiaers erffelyck op Hey Michiels.
Noch op Pier Coevoets VII gld. tsiaers te lossen (nae) inhoud de brieven met desen voirs. perceelen is hy voer zyn deel vuyt alle de goeden gecocht van erven van erflycke renten en van los-renten. Dies moet hy hebben vande gemeene kindren VII gulden eens ind handt. Noch behoudt hy zyn deilinge in 2 heyblocxkens alsoe die dear geijlegen zyn.

Van dezelfde akte. Ik begrijp hier uit dat er 3 schuldbekentenissen zijn? Maar hoe zit het dan dat ze door de gemeene kinderen ter hand gesteld moeten worden. Gaarne uw reaktie. Groet, Aad.

Reacties (2)

Herman Geurts zei op ma, 08/27/2018 - 09:57

Mijn interpretatie: Tack, als man en voogd  van zijn vrouw Jaenck, krijgt bij de erfverdeling grond toegewezen, die bezwaard is met 3 schuldbekentenissen Die moet Tack vervolgens jaarlijks voldoen.Daarenboven krijgt hij van de gemeene kinderen 7 gulden.

Toelichting: Bij verdeling van gronden, werden zowel goede als minder goede/ gronden verdeeld.  Om toch tot een eerlijke verdeling te komen,  zodat ieder evenveel kreeg, moest er onderlling vereffend worden, middels een betaling in contanten.

Aad Neeven zei op ma, 08/27/2018 - 10:03

Hartelijk dank. Het is mij nu duidelijk. Groet, Aad

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.