Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboek Oeffelt 1533

Ik kan de bijgaande akte (drie delen ) helaas amper lezen. Dit betreft een leenboek mbt het dorp Oeffelt uit 1533. Als ik het goed zie worden de families Van Haegh, Van Daell, Van Bothalen, Otten en die Smyt genoemd. Kan iemand mij helpen?

Reacties (4)

Eric van Daal zei op za, 08/19/2023 - 22:04

bijgaand deel 2

Eric van Daal zei op za, 08/19/2023 - 22:04

en deel 3

Geert Ouweneel zei op zo, 08/20/2023 - 11:47

Met hiaten en wellicht onjuistheden, kom ik tot dit:

Ik kan de bijgaande akte (drie delen ) helaas amper lezen. Dit betreft een leenboek mbt het dorp Oeffelt uit 1533. Als ik het goed zie worden de families Van Haegh, Van Daell, Van Bothalen, Otten en die Smyt genoemd.

Dit sijn die vier leenmannen die onder Hacken leen hoeren tot Uffel geleghen.

In den iersten Aeb Aellerts Raelsz holt van Henrick Haeck te leen eenen halven merghen lants ind 4
royen, gelegen boven die way, mytten eenre siden neven erve Jacop Noykens, d'ander side neven erve eene Mery
Dericss ind mytten anderen eyndt op Jacop Noykens vuirsz., d'ander eyndt opten gemeynen wech.

Noch een stuck lants gelegen achter Bothalen, holt twe mergen ind twyntich roeden lants, gelegen mytter
eenre siden neven erfve den van Bothalen, d'ander side neven erven Jasper Laefs op die Mase ind mytten
ander eynde op erfve Johan die Smyt, d'ander eyndt op erfve Peter Otten.

Noch enen merghen 10 roeden myn, gelegen in die wayde mytter eenre siden neven erfve Arnts van Bothalen,
die andere side neven erfve Hermans van Daell, ind mytten enen eynde op die Mase, dat ander eyndt
op erfve Johan die Smyts.

Noch een stuk lants holt 4 merghen lants ind twyntich royden, ind lecht nu ter tijt voir
gemeynte an den hoven geleghen mytte eenre siden neven erfve Peter van Daell, mytten ander siden ind mytte
eynden geleghen in de gemeynte.
//
Oeffel        Noch anderen leenen die aen hacken leen gewe...

Item Herman Verhaigen een stuck lants ind is sijn hoffstat, holt ontrent vijff verdel lants,
scietende op de beeck mytten enden eyndt, dat ander eyndt op die gemeynen straet, die een siden
neven Johan Wyers, die ander side neven die gemeynen straet.

Noch een stuck lants holt 3½ verdel lants, gelegen mytter eenre siden neven erfve Hermans
van der Haighe, mytten ander siden neven erfve Hermans van Daell, mytten enen eyndt op die
gemyenen straet, d'ander op erfve Hermans van Dael vursz.

Noch een stuck lants heit Dien Camp benevens die beeck holt seeven mergen
ind een vierdel mergens een weynich myn off meer, die een side gelegen neven die beeke,
die ander side neven erfve Johan van Schormaellen, d'een eyndt opten gemeynen
kerckwech, d'ander eynde op erfve Hermans van Daell.

Ende 5 malder rogge ende 5 malder garsts graeffsschen maeten die helfte van Hacken Daell
//
Item Reyntsen maeten twe stuck lants, gelegen op dat Oesselsche heidenvelt, t'samen vijff
mergen lants d'een stuck geheiten den leen acker, haldende 2 mergen lants, d'een side Johans kynderen
van Daell, d'ander side Johans vursz., mytten enen eynde op den gemeynen beeck, d'andere opten gemeynen wech,
d'ander stuck geheyten den Dynsberch, holt 3 mergen, staet mytten enen eyndt opten hoge wech.

Noch vijff merghen, gelegen in den ... velde, dat nu ter tijt presse sijn geelgen omtrent den paell
pass des twe mergen gelegen is t'eynden eenen pass van Arntsz Geret van Bothalen, die Aent
van den Hagen nu heeft, die ander drie mergen sijn geheiten den Langen Pass, geleghen
mytten enen eyndt op erfve Stijn Huysmans kynderen, dat ander eyndt op erve Johans
kynderen van Daell tot Gennep mytten eenre siden neven Henrick Raels kynderen, d'andere neven erfve
Slingenbeecks ind Johan Wyert ende 5 malder roggen 5 malder garsts.

Ende desen 4 leenmannen ende Hacken leen 10 malder roggen 10 malder garsts.

Item desen vuirsz sacken onder leenen sijn duergebracht per Hinryck Sack anno '33.

Eric van Daal zei op do, 08/31/2023 - 19:06

Beste Geert,

Mijn excuus voor de late reactie (door verblijf in buitenland kon ik  niet eerder reageren). Hartelijk dank voor je hulp. Dit helpt mij enorm bij mijn onderzoek naar de herkomst van mijn familie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.