Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie XCVr

Hallo allemaal, hierbij nog een folie uit het Leenboeck voor correctie aub:

Bugghenhoudt

(nota in de marge: staet int naervolghende besunder leenboeck gheq(uoteer)t met de l(ette)re O. fol(io) 81 s? en(de) int boeck gheq(uoteer)t l(ette)re N. fol(io) 394)

Item de Heylighe Geest van Buggenhout, daer sterfman af es Joes van Praet zone wijlent Claes, houdt eenen chijns gedragende elc tsjaers IIIIe X st(uvers) lon(en) in oudde yngelsche X hinnen II derdendeel en(de) II Capp(oenen)

Op den XIIIIen dach van novemb(ris) a(nn)o XLVX heeft Reynier vand(en) Maeren zone Joes, daer moed(ere) aff es Cristine vanden Cloete, ontfa(ngh)en tvorn(oemde) volle leen als sterffman tot behoeff des voirs(creven) He(yli)ge Geest van Buggh(enhout) en(de) dat naerde doet des vors(creven) Joes van Praet, actum a(e)n P. vand(en) Beke, stathoud(ere), p(rese)nt als ma(n)nen Willem de Reyger(e) meyer, Jan vand(en) Kerckhoven en(de) Daneel van Onsbrouck.

Gillis v(an) den Moerter heeft ontf(ange)n, als sterffman ende besetman tot behoeff de kercke van Bugg(enhou)t, dit voirs(creven) leen(e), den 9 octobris 1587, p(rese)nt (Bou?), Robrecht van Nuffel, ma(n)nen van leene

(nota in de marge: IIIIe fol(io) 19. art. 1.)

Bij voorbaat dank!!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 05/25/2023 - 11:02

Bugghenhoudt

[nota in de marge:]
Staet int naervolghende
besunder leenboeck ghequoteert
met de lettre O. folio 81 s?
ende int boeck ghequoteert lettre
N. folio 394

Item de Helege Geest van Buggenhout,
daer sterfman af es Joes van Praet
zone wijlent Claes, houdt eenen
chijns gedragende elc tsjaers
IIII £ X stuvers lonende in oudde yngelsche
X hinnen II derdendeel ende II cappoenen

Op den XIIIIen dach van novembris anno
XLVX heeft Reynier van den Maeren
zone Joes, daer moedere aff es Cristine
van den Cloete, ontfanghen t'vornoemde volle
leen als sterffman tot behoeff des
voirsz. Hele Geest van Bugghenhout ende dat
naer der doet des vorsz. Joes van Praet,
actum aen P. van den Beke, stathoudere,
present als mannen Willem de Reyger meyer,
Jan van den Kerckhove ende Daneel van Onsbrouck.

Gillis van den Moerter heeft ontfangen, als sterffman ende besetman tot
behoeff der kercke van Buggenhout, dit voirsz. leen, den 9 octobris
1587, present Bou?, Robrecht van Nuffel, mannen van leene

[nota in de marge:] IIIIe folio 19. art. 1.

 

Carlo zei op do, 05/25/2023 - 20:29

Dank je voor het nazicht en de correcties Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.