Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie LXXXr

Hierbij de volgende folie uit het Leenboeck, ter verificatie aub (slechts enkele open punten):

Bugghenhoudt

Item Jan Moens zone wijlent Janes, man van I dachwant leene gespleten uuter parten van Janne (Peerman?) folio LXXIX I bunder gelegen ten Opstalle comende metter eender zijden jegen Cornelis van Praet stede metter IIe zijde jegens Joes van Lannehove goet metter derde zyde an Heyndryck Smets goet

Op hedent desen IIen januarij anno 1574 heeft Claes (Moens?) als besetman ontfangen tot behoeff van Stoffel Moens als sterfman het voirs. dachwant en VI roeden Leene, ende dat naer de doot van Jan Moens zyns vaders present als mannen Geert Moens meyer, Aert van Wemele, Gillis van Eeckhout ende Hendrick van Dycke ende ?? van der Beke als stadthouder

Willem Smet als besetman tot behoeff van de kinderen wijlen Gielis Van Nieuwenhoven, te weten Adriaen Van Nieuwenhoven daer moeder aff was Margriet Vermeeren, dochter Renierus daer aff, de voors. Adriaen blijft sterffman ende voors. Willem De Smet als besetman heeft gedaen de behoirlycke eedt present stathouder Willem Boysenhals en mannen van leene Joos Vermeeren d´oude, Jan Stassins en Joos Vanden Boogaerden actum den 30e aprilis 1581

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/10/2023 - 08:58

Bugghenhoudt

Item Jan Moens zone wijlent Janes,
man van I dachwant leens gespleten
uuter partien van Janne (Peerman?) folio LXXIX
daervor gelegen ten Obstalle comende
metter eender zijden jegen Cornelis van
Praet stede metter IIe zijde jegens Joes
van Lannenhove goet metter derde
zijde an Heyndryck Smets goet.

Op heden desen IIen januarij anno 1574 heeft Claes Moens
als besetman ontfangen tot behoeff van Stoffel Moens als
sterfman het voirsz. dachwant ende VI roeden Leene, ende
dat naer de doot van Jan Moens zyns vaders, present als
mannen Geert Moens meyer, Aert van Wemele,
Gillis van Eeckhout ende Hendrick van Dycke ende
Willem van der Beke als stadthouder.

Willem Smet als besetman tot behoeff van de kinderen wijlen Gielis
van Nieuwenhoven, te weten Adriaen Van Nieuwenhoven daer moeder aff
was Margriet Vermeeren, dochter Reyniers daeraff de voirsz. Adriaen
blijft sterffman ende voirsz. Willem De Smet als besetman heeft gedaen
den behoirlycken eedt, present stathouder Willem Boysenhals ende mannen van
leene Joos Vermeeren d´oude, Jan Stassins en Joos vanden Boogaerde.
Actum den 30e aprilis 1581.

Carlo zei op wo, 05/10/2023 - 20:50

Dank je voor de correcties en aanvullingen Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.