Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie LXXVIv

Hierbij de volgende folie voor verificatie aub:

Folie LXXVI

Bugghenhoudt

Item Corneel van Praet zone Heindricx man van eender stede groet een alf bunder gelegen inde prochie van Buggenhout ten Opstalle, commende metter eender zyden aen der oyrve goet van Janne Peerman metter IIe zijden oost tegens Jan Moens goet metter III zyde aen s heeren strate.

Op den Xen dach van aprilis XVCX LVIII (stuer?) Paesschen heeft Gillis van Praet zone den voors. Corneli by daede desselfs zyns vader de vorn. stede ende d'hoff ende manscap gedaen aen P vanden (Look?), stathouder, present als mannen (Willem?) (Reynten?), Christoffels Pinnock, Joes van Praet ende Meester (Vermenende?), ten selve dage heeft Reynten (vermetn?) midts bemerkhing desselfs (mette?) den eede (ane?) als (beteim??)

Peter Moens zone Jans heeft te leene ontfanghen als sterffman tot synen ende Cornelia van der Meeren syn huysvrouwe behoeff huys ende hoff groot ontrent een halff dachwant ombegrepende maten ghespleten uuyter stede van twee dachwant hier boven ghescreven ende dat by op dracht van Gielis van Praet zone Cornelis de (voogde?), Peeter heeft hieraff den behoirelycken eedt gedaen desen XVI octobris anno XVC LXI present Jasper Pinnock, Daneel van Oostbroeck Franciscus van Hale ende Joos Vermeeren.

Sequentia vide Inde naervolghende besundere leenboecken des landts van Grimberghen

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 05/08/2023 - 10:16

Onder voorbehoud:

Item Cornelis van Praet, zone Heindricx
man van eender stede, groet een alf
bunder, gelegen in de prochie van Buggenhout
ten Opstalle, commende metter eender
zijden aen der vyrien goet van Janne
Peerman, metter IIe zijden oost jegens
Jan Moens goet, metter III zijde
aen s'heeren strate.

Op den Xen dach van aprilis XVCX LVIII naer
Paesschen heeft Gillis van Praet, zone des
voorsz. Cornelis Onck, bij daede desselfs zijns
vader de vorn. stede ende hoff hulde
ende manscap gedaen an P van den Bek,
stathouder, present als mannen Willem
Reygen, Christoffels Pinnock, Joes van
Praet ende Gillis Vermekende, ten selve
dage heeft Reynten Vermekende jonckheit
desselfs Gillis den eedt gedaen als beste man.

Peter Moens zone Jans heeft te leene ontfanghen als sterffman
tot sijnen ende Cornelie van der Meeren, sijn huysvrouwe behoeff
huys ende hoff, groot ontrent een halff dachwant ombegrepende
maten ghespleten uuyter stede van twee dachwant hier boven
ghescreven ende dat bij op dracht van Gielis van Praet, zone
Cornelis, de voorgemelde Peeter heeft hieraff den behoirelycken
eedt gedaen desen XVI octobris anno XVC LXI, present Jasper Pinnock,
Daneel van Oosbroeck, Franschoys van Hale ende Joos Vermeeren.

Sequentia vide in de naervolghende besundere
leenboecken des landts van Grimberghen
Ghequoteert libris N - 61 O - 327

Carlo van Eysendyck zei op di, 05/09/2023 - 08:36

Dank je Geert!, erg nuttig!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.