Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

leeftijden en jaren onleesbaar

Uit bijgaande omcirkelde passage uit een notariele akte (A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen, ), 1601, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0018, blad 13r, https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/d…) begrijp ik dat Niclaes Keijen  (zoon van wijlen Claes Keijen) in Oosterhout is geboren en daar woont, maar zijn leeftijd kan ik niet lezen. Burgemeester Cornelis Cornelis Buijsen lijkt 32 jaar oud te zijn en elders te zijn geboren, maar ik kan niet lezen hoeveel jaar hij al in Oosterhout woont. Wie kan mij helpen?

Reacties (4)

Michel O. zei op za, 11/11/2023 - 12:54

Niclaes is xliiii (44) jaar oud, Cornelis woont al "xii (12) oft xiii (13) jaeren" in Oosterhout.

Geert Ouweneel zei op za, 11/11/2023 - 14:00

in het rode vak:
notaris ondergeteeckent ende den getuygen naegenoempt, gecompareert
in proprien persoons, Niclaes Heyen, wijlen Claes Heyen zone
van Oosterhout geboren ende alene
woonende, out omtrent 44 jaeren ende Cornelois Cornelis Buysen,
borgemeester tot Oosterhout, oudt omtrent 32 jaeren residerende
tot Oosterhout voorsz. ende aldaer omtrenyt 12 oft 13 samen gewoont
hebbende, ende hebben beyde bij honnen eede hen daeromme ...

Jan van den Biesen zei op za, 11/11/2023 - 21:34

heel veel dank aan Michel O. en Geert Ouweneel!

Pauwel zei op ma, 11/13/2023 - 19:28

in proprien persoone
geboren ende aldaer
oft XIII jaeren gewoont

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.