Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Lavender Cruijsbeelt - wie helpt

Hieronder transcriptie van bijgaand stuk uit Utrechts Archief.
Wie kan ons vertellen wat een Lavender Cruijsbeelt is waaruit 35 servietten worden gemaakt.

op huijden den 20 e feb. 1600 vijfentsestich ouden
stijl compareerden etc.
Lijsbeth Jans ende Burchie Jans bijede van competenten
ouderdom mij notario bekent ende verclarende ten ver=-
-soeke vande wel edele heere Diderick van Eck van Phantaleon
heer van Lievendael ende als gestelde executeurs bijden testamente vanVrouwe Maria Anna van Lennip
dat Vrouwe Maria Anna van Lennip ....... met de heer Johan Specx getrouwt
sijnden ende sij bijede metter woon sullende gaen op de Rid-
der hofstadt Lievendael gemelte Vrouwe van Lennip
alsdoen dat des heere requirants huijsse mede
genomen ende op Lievendael gebracht heeft een stuck Lavender Cruijsbeelt, sonder
dat sij attestanten weten hoe langh t gemelte stuck Cruijs
beelt soude sijn geweest maer dat vant selve Cruijs beelt gemaeckt sijn vijf en dartich servietten het mette letter M L
ende dat sij Burchie Jans vorder noch wel te weten dat tselve Cruijsbeelt was ge-
reijt bij Vrouwe Maria Anna van Lennip vrouwe
moeder presenterende tselve tallen tijden naeder des
versocht bij eede te astirmeren versoeckende hier
van acte die is dese aldus gepasseert t Utrecht ten huijse
van heer requirant ter presentie van Jan Corssen ende
David van Molsbeeck als getuige

Reacties (4)

Herman Geurts zei op do, 04/27/2017 - 20:48

tselve cruijsbeelt was ge-reijt? bij Maria Ana van Lennip
Misschien gebreid cq geborduurd?
Mogelijk dat het met het lavender cruijsbeelt bedoelt wordt een afbeelding van een lavende ( troostende) persoon, mogelijk Maria ? En dus geen ( houten of metalen)kruisbeeld maar een afbeelding op linnen waarvan vervolgens servetten zijn gemaakt , gemerkt met een monogram ML = M(aria Anna van )L(ennip)

Paul Peeters zei op do, 04/27/2017 - 22:35

Het ontbrekende, ingelaste woord achter "dat Vrouwe Maria Anna van Lennip" is "voorn(noem)t", eventueel "voorn(oemp)t".

Van Rietvelde Johan zei op za, 04/29/2017 - 11:24

Dag Roel en C°,

Er zaten een paar "schoonheidsfoutjes" in je tekst volgens mij.
Ik lees:

Op huijden den 20 e feb. 1600 vijf en tsestich ouden
stijl compareerden etc.
Lijsbeth Jans ende Burchie Jans beijde van competenten
ouderdom mij notario bekent ende verclaerende ten ver=-
=soeke vande wel edele heere Diderick van Eck van Phan=
thaleon heer van Lievendael ende als gestelde executeurs bijden testamente van Vrouwe Maria Anna van Lennip
dat Vrouwe Maria Anna van Lennip voornoemt met de heer Johan Specx getrouwt
sijnden ende sij beijde metter woon sullende gaen op de Rid-
der hofstadt Lievendael gemelte Vrouwe van Len=
nip alsdoen wat des heere requirants huijsvrouwe mede
genomen ende op Lievendael gebracht heeft een stuck Lavender Cruijsbeelt, sonder
dat sij attestanten weten hoe langh t gemelte stuck Cruijs=
beelt soude sijn geweest [allen dat ende ]maer dat vant selve Cruijsbeelt gemaeckt sijn vijf en dar=
tich servietten get(ekent) mette letter M L
ende dat sij Burchie Jans
vorder noch wel te weten dat tselve Cruijsbeelt was ge-
reijt bij Vrouwe Maria Anna van Lennip vrouwe
moeder presenterende tselve tallen tijden naeder des
versocht bij eede te affirmeren versoeckende hier
van acte die is dese. Aldus gepasseert t Utrecht ten huijse
vande heer requirant ter presentie van Jan Corssen ende
David van Molsbeeck als getuige

Betekenis "rijen" zie GTB: patroontekening

beheerder Rien Wols zei op ma, 05/01/2017 - 15:15

Lavender (een spellingvariant van lavendel) werd ook gebruikt als benaming voor een in linnen geweven patroon en vandaar voor de stof zelf; iets dergelijks geldt voor kruisbeeld(werk). het gaat hier dus om een linnen lap met een bepaald weefpatroon (denk aan damast), groot genoeg om er een flink aantal servetten uit te halen.
Ik vraag me af of "gereijt" niet eerder een variant is van het werkwoord bereiden, dat naast 'klaarmaken' in zijn algemeenheid ook een specifieke betekenis heeft in de lakenvervaardiging, namelijk (droog)scheren. Lijkt me hier mogelijk van toepassing.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.