Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

latijnse tekst trouwinschrijving

Kan iemand mij helpen bij het ontcijferen van de latijnse tekst in bijgaande trouwakte? Door het Westfries Archief zou daar staan

Cum prole modo natrante matz presente Cum duplii 4 to consanguinitatis gradu
linea collateralis cum dispensatione mulita erat 12-10
 
In  grote lijnen klopt dat geloof ik wel (hoewel matz waarschijnlijk matr  is), maar ik kan er met mijn gebrekkige kennis van het latijn niets van maken. Wie heeft er een idee?

Reacties (6)

René van Weeren zei op di, 01/10/2023 - 08:28

De laatste woorden kan ik niet goed thuisbrengen, maar hierbij een poging

 

27 april matrimon[io] juncti
Jan Volkerze Buysman
&
Tryntje Zymese Blokker
in facie ecclesia
cum prole modo nato ante
matr[imonio] praesente
cum duplici 4to consanguinitatis
gradu lineae collateralis cum
dispensatione mulita erat 12-10
NB* dit niet naaukeurig geannoteert
vermits de trouwceel voor de geregten
en bij dezelve gevonden word

27 april in het huwelijk verbonden
Jan Volkerze Buysman
&
Tryntje Zymese Blokker
voor de kerkingang**
met een kind geboren al
voor het huidige huwelijk
met meervoudige dispensatie
vanwege dubbele bloedverwantschap in de 4e
graad via zijdelingse lijn

* De laatste opmerking wijst er op dat het echtpaar mogelijk voor de schepenen in ondertrouw is gegaan
** dit was destijds de gebruikelijke plaats om een echtpaar in de echt te verbinden

Roeland Klein Haneveld zei op di, 01/10/2023 - 09:33

Hartelijk dank!

Voor wat betreft ‘in facie ecclesia’ - dat is nieuw voor me. Ik dacht eigenlijk, dat daarmee gezegd werd dat ze voor de hele (kerkelijke) gemeente getrouwd waren, dus niet in een aparte huwelijksdienst met familie en bekenden, maar in de gewone wekelijkse dienst. 

René van Weeren zei op di, 01/10/2023 - 10:30

Hi Roeland,

Het klopt beide. Oorspronkelijk werden huwelijken voltrokken voor de ingang van de kerk, voordat men de Heilige Mis ging bijwonen. Later kreeg de uitdrukking meer de betekenis van: ten overstaan van de gehele kerkgemeente. Een aparte huwelijksdienst met vrienden en bekenden is overigens iets van later datum: de meeste huwelijken werden voor of tijdens de zondagse missen voltrokken, in steden waren dat soms meerdere huwelijken tegelijk. Trouwen op andere dagen kon wel, maar daar zat vaak wel een prijskaartje aan; de keuze om op een andere dag te trouwen werd daarom soms wel eens gemaakt als ware het een statussymbool, als teken dat men zich dat financieel kon veroorloven.

Roeland Klein Haneveld zei op di, 01/10/2023 - 21:10

Dag René,

Zo leer ik nog eens wat! Hartelijk dank.

Roeland Klein Haneveld zei op wo, 01/11/2023 - 23:01

Dankuwel, Pauwel, voor de aanvulling. Uitermate interessante informatie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.