Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

latijnse tekst bossche protocol

Hallo,

 

bijgaand uit de Bossche protocollen 1196 folio 189. Wie zou mij willen helpen aan de genealogische informatie die in deze tekst staat? Het zou hierbij gaan over Willem de Rover.

 

mvg,

 

Albert

Reacties (4)

Bas den Brok zei op zo, 07/12/2020 - 21:03

Hallo Albert

 

Het gaat om de eerste twee stukken, de eerste 16 regels. 

 

Regel 1

Will[elm]us die Rov[er] fi[lius] do[m]i[cel]li Theo[deri]ci die Rov[er] pala[m] r[e][co]g[noviss]et sibi p[er] Joh[ann]e[m] de Hare[n] suu[m] socru[m] plena[r]ia[m]

 

Willelmus die Rover was dus een zoon van domicellus Theodericus die Rover

 

Johannes de Haren was de schoonvader (socer) van Willelmus die Rover.

 

Regel 5

Not[um] sit univ[ersis] q[uod] cu[m] oli[m] [con]t[ra]ctus m[at]rimo[n]iales f[ac]ti fuisse[n]t int[er] (dg: Willelmu[m]) Theo[deri]cu[m] Rover f[iliu]m q[uon]d[am] d[ominu]m Joh[ann]is Rov[er] milit[is] et Willelmu[m] 

 

Regel 6

Rov[er] ei[us] filiu[m] p[ar]te ex u[n]a et inter Joh[ann]em de Haren p[ar]te ex a[li]a sup[er] m[at]ri[moni]o int[er] d[ic]t[um] Willelmu[m] et int[er] Elisabeth ei[us] [con]thorale[m] fi[li]a[m] Joh[annis]

 

Begin van regel 7

de Hare[n] [con]t[ra]cto p[ar]te ex a[li]a

 

I. quondam dominus Johannes Rover miles

II. Theodericus Rover

III. Willelmus Rover

 

Elisabeth is de dochter van Johannes van Haren en de vrouw van Willelmus Rover

 

Er waren huwelijkscontracten (contractus matrimoniales) afgesloten geweest tussen enerzijds Willem de Rover en zijn vader en anderzijds Johannes van Haren de vader van Elisabeth. Willem verklaart dat hij uiteindelijk alles gekregen heeft wat ie had moeten krijgen: landerijen, pachten, cijnzen, geld ...

 

Testes Zib[er]tus de Hoculem et Lode[n], dat[um] XIIII februa[r]ii (1427).

 

Groeten

Bas

Bas den Brok zei op zo, 07/12/2020 - 21:08

Meteen al een correctie :)

Regel 1 

Will[elm]us die Rov[er] fi[lius] q[uon]d[am] do[m]i[cel]li Theo[deri]ci (...)

 

Bas den Brok zei op zo, 07/12/2020 - 22:10

Nog een correctie, in Regel 5

(...) f[iliu]m q[uon]d[am] d[omi]ni Joh[ann]is

Albert zei op ma, 07/13/2020 - 11:54

Prachtig Bas, daar ben ik heel erg blij mee. Het vertalen is zeer moeilijk met al die afkortingen.

 

met vriendelijke groeten,

 

Albert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.