Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Latijnse tekst 10.

De akte waarover het gaat, begint links bovenaan op de bijgaande foto. Wie kan de onderstaande transcriptie nazien? In de tekst staan ook nog een aantal onduidelijkheden (onderstreept). Wie helpt me deze op te lossen ? De regels werden gemakkelijkheidshalve genummerd. Ook in verband met het item "Latijnse tekst 9" zijn er nog enkele zaken onopgelost. Met dank bij voorbaat.

 

1. Comparens coram me notario infrascripto

2. et testibus infranominatus ven(erabi)lis conventus

3. Averbodiensis capitulariter ad so pulsum

4. campanae congregatis constituit magristrumin su pre....(...) ^

5. virum Henricum Buntinx ven(erabi)lis curiae Leodiensis p(ro)cur(...)

6. in s... p(ro)cu... ad causam seu causas ^ suas ^ matris coram admod(um)

7. r(everen)do d(omino), d(omino) officiali Leodiensi contra clarissimu(m)

8. d(omin)um Jo(ann)em Bapt(istam) Rethy, advocatum ratione

9. denegatione decimarum in fundi clarissimi Rethy sub

10. Brusthem et Cosen sitiis prosequend(um) et defender(um)

11. singulaq(ue) necessarit oportuna et requisita

12. ad litis faciend(em) cum  ratificatione ^ action(em) ^ promittens

13. etc(etera), obligans, et(cetera), renuntians, etc(etera), super quibus, etc(etera), pro-

14. ut in co(mmun)i forma, actum et stipulatu(m), coram Huberto Imsen et

15. Antonio Van Laer, testibus specialiter ad hoc requisitis,

16. dec Averbodii hac decima sexta decembris

17. anno 1667, quod attestor. S

18. Simon Beckers, not(ariu)s p(u)b(licu)s,

19. secundu(m) ultimum edictum ser(enissi)mi

20. principis Leodiensis approbatus

21. et immatriculatus Averbodii residens, n(o)t(ariu)s p[ublicus], 1667.

22. Hubertus Emsen.

23. Anthonius Van Laer.

 

Reacties (1)

Otto Vervaart zei op zo, 07/15/2018 - 16:46

Beste Paul, ook deze tekst met een rappe cursieve hand otncijfer je geweldig! Ook ik moet stoeien met wat er in de marge staat bij regel 6: zou het in seu spectans zijn? In regel 12 maak ik er facienda van, omdat dit slaat op oportuna et requisita, woorden die in de vierde naamval onzijdig meervoud staan. Jouw manier om tussen of boven de regel(s) geschreven woorden aan te duiden met ^ is handig!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.