Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Latijnse kerkelijke tekst omstreeks 1626

Opnieuw een Latijnse tekst met tal van afkortingen

Ik lees onder meer de naam van Fransciscus Van Der Gracht en de zuiderse kapelrij die werd gesticht in de kerk van Zandfoort, maar in mijn onwetenheid allicht zeer veel zaken die ik niet kan vertalen/lezen. 

 

Dank voor verdere aanvullingen!

Reacties (2)

René van Weeren zei op do, 12/03/2020 - 17:11

Geen complete transcriptie nog, maar mijn eerste indruk is dat Franciscus van der Gracht (voorzien van een aardig aantal adellijke titels) een voordracht doet om Robertus Meynaerts, priester en kanunnik in de kerk van Sint Donatianus van Brugge, te doen benoemen in de kapelrij aan de zuidingang van de parochiekerk van Zandvoorde. Stuk dateert van 31 juli 1626.

René van Weeren zei op vr, 12/04/2020 - 23:06

Brend, een eerste poging. Van de stukken tussen {accolades} ben ik niet helemaal zeker, evenals van sommige verkortingen. De strekking van de akte is wel conform mijn vorige bericht. Vergeef mij ook eventuele grammaticale uitglijders met de naamvallen...

 

R[everendissimo] in Chr[ist]o Patri ac D[omi]no d[omi]no ep[iscop]o Brugensi, haereditario Flandriae
cancellario, Franciscus Van der Gracht, d[omi]nus de Schardau, Baro de Wtangen,
Comitatus Namurcensis par, d[omi]nus de Bavinckhove, Beaulieu {etc} honorem et
reverentiam ad cap[ella]niam dictam portis meridionalis, fundatam in ecclesia
parochiali de Zantvoort vestrae dioecesis, cuius nomina[ti]o et p[rese]nta[ti]o
(vacatione occurrente) ad nos ra[ti]o[n]e juris nostri patronatus, collatio
vero provisio et quaevis alio dispositio ad S[anctissi]ma Paternitatem v[est]ram ratione
v[est]rae ep[isco]palis dignitatis spectare et respective[m] pertinere dignoscuntur,
liberam nunc et a multo t[em]p[o[re] vacantem, dilectum nobis in Chr[ist]o d[omi]num Robertum
Meynaerts, presb[yte]rum eccl[esi]ae v[estr]ae Beati Donatiani Brugen[si] can[oni]cum et scholasticum
R{}mam Pat{} v[e]rae {p[resen]t[at]i[o[ne]m} tenere, nominamus et p[rese]ntamus eandem {} {}
rogantes et obnixe[m] requirentes quatenus eiundem d[ominus] Robertus sic nominatum
et pr[ese]ntatum recipere et admittere, eiquem p[re]dictam cap[ellan]iam conferre et {}
colla[ti]o[n]is et provisionis eiusdem cap[ella]ni{} desuper expedori mandare velitis et
dignemini, jure n[ost]rae et cuius eis et alterius semper salvo. Datum Bruxellem
anno a Part[um] Vitginis MDCXXVI menses julii die ultima. Signatum
[getekend: Fran. van der Gracht]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.