Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Latijn grafschrift d.d. 04-05-1631

Gevraagd een vertaling.

 

Anno 1631 den 4 mayus sterf den eedelen Iulius van Eysinga luitenant generael van Fryslant en capitein van een companye te voet .

 

Ao 1613 de 25 octob sturf die eerbare Rienttie van Graettinga zijn wijf.

 

Eysinga Gratinga

Iuckma Bongma

Iousma Aesgema

Tziarda Beyma

 

Quem nora libertas medys natriuit inarmis zug trucis belli nobili fulmer crat laude sua, et longa maiorum ab origine darum Diu pro - praefecti munere fubctus obi hic tumulus mortale tegit, sed gesta supersunt insignis titulis quies quoq vicit auos

 

Bron: Grafschriften Roorda
Object: grafsteen

Reacties (6)

René van Weeren zei op wo, 09/21/2022 - 17:59

Beste Daan,

Is er een foto van dit grafschrift beschikbaar? Ik vermoed dat er namelijk een aantal verkortingstekens staan, die in de tekst niet zijn weer te geven (nora bijvoorbeeld zal nostra moeten zijn). Dan kunnen we een poging wagen tot vertaling :). De eerste indruk is dat het een soort lofzang is op de begravene.

René van Weeren zei op wo, 09/21/2022 - 21:48

Anton, dank voor de link. Ik heb hier het volgende van kunnen maken, maar houd me aanbevolen voor verbeteringen. Ik heb overigens geen goede vertaling in het woordenboek van pro-praefectus kunnen vinden, dus daarbij heb ik de titel genomen die op de grafsteen zelf vermeld stond.

 

Quem nova libertas mediis nutrivit in armis
Quiq[ue] trucis belli nobile fulmen erat.
Laude sua, et longa maiorum ab Origine clarus
D[omi]ni pro-praefecti munere functus obit.
Hic tumulus mortale tegit, sed gesta supersunt,
Insignes titulis queis quoq[ue] vicit avos.

 

Hij die de nieuwe vrijheid door middel van wapens bevorderde,
hij die ook in de duitsernis van de oorlog een edele bliksemschicht was,
beroemd vanwege zijn eigen roem en de lange rij van voorvaderen sinds de Schepping,
hij die tijdens de uitoefening van zijn functie als luitenant-generaal overleed,
hem bedekt hier de grafsteen, maar zijn daden blijven,
evenals zijn bijzondere titels waarmee hij de voorvaderen overtrof

Otto Vervaart zei op wo, 09/21/2022 - 21:57

@Andreas, bedankt voor de foto, eerst maar een transcriptie van de Latijnse tekst:

Quem nova libertas mediis nutriuit in armis / Quique trucis belli nobili fulmen erat / laude sua, et longa maiorum ab origine clarus / Diu pro - praefecti munere functus obit /  hic tumulus mortale tegit, sed gesta supersunt, / insignes titulis quies quoque vicit auos.

 

In de laatste regel zie ik feitelijk queis staan, het lijkt me een hakfoutje van de beeldhouwer. Het is een lovend grafschrift op deze Friese militair.

Daan zei op do, 09/22/2022 - 11:07

Dank voor deze vertaling, hierbij nog een vertaling gevraagd van de familie Eisinga.

 

Genoemd 

Tjalling Pieters van Eysinga

leeftijd 55 jaar, overleden op 22-04-1658

Diversen: grietman Rauwerderhem 1640-1658; gedeputeerde staat Religie: N.H.
Kind van: Pieter Tjallings van Eysinga en Fokeltje Aedes van Heringa

Nobilium praelustre decus Tiallingus avorum Atque Eysinganae stella corusca domus Hic patriae posito clavi temone quiescit Quoque prius mundo se probat ore deo In dubijs infracta animi constantia rebus Venturae exemplar posteritatis erit

 

Otto Vervaart zei op do, 09/22/2022 - 12:10

Beste Daan, op de site van de kerk in Rauwerd/Raerd, https://ruimgeloven.nl/de-laurentiuskerk-van-raerd/, wordt als vertaling van dit gafschrift gegeven:

Tjalling, schitterend sieraad van edele voorouders
en stralende ster van het huis Van Eysinga,
rust hier nadat hij de ploeg heeft neergelegd van zijn schouder(?),
met zijn zuiver spreken beviel hij ook eerder aan God,
in onzekere tijden bleef zijn standvastigheid van geest ongebroken
en hij zal een voorbeeld voor het nageslacht zijn

 

De zin met de ploeg roept wel de vraag op wat er precies staat. In de beeldbank van de Rijskdienst voor het Cultureel Erfgoed is er een foto van deze inscriptie, https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/. Er lijkt me inderdad temone te staan. Een temo is een dissel, en clavis een sleutel.

 

@René, in de eerste inscriptie klopt queis, het is een wat ongebruikelijkere spelling.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.