Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Latijn : cuius matrina fuit

In parochieregister van 1628 in piétrebais staat er in "  liste des confirmés".

Anna Noë, cuius matrina fuit Maria de Beaulis.
Hoe moet ik dit juist interpreteren.
 

MVG-Paul

Reacties (14)

Paul zei op do, 04/19/2018 - 09:58

Beste Herman
Van harte dank
Maar wie is nu de meter.Waarschijnlijk Maria de Beaulis

Op  de volgende regel staat echter in dezelfde lijst voor hetzelfde jaar.

"Catharina Lodovici, cuius matrina fuit Anna Noë"

 

MVG-Paul

An zei op do, 04/19/2018 - 12:51

Letterlijk staat er "wiens meter is geweest" dus zou dat Maria moeten zijn.

De tweede inschrijving is vreemd maar kan toeval of een fout zijn.....

mvg An 

Paul zei op do, 04/19/2018 - 14:04

Beste An
Weer wat bijgeleerd!!!
Akte is van 1628.
Mogen we stellen dat men minstens 12 jaar moest zijn om meter te mogen zijn?

 

MVG-Paul

 

Herman Geurts zei op do, 04/19/2018 - 14:13

Aangezien matrina meerdere betekenissen heeft ( zie mijn eerste reactie) kun je volgens mij weinig met zekerheid zeggen. gaat het over een meter? of juist over een stiefmoeder?   Ik ben ook niet bekend met "liste des confirmes"" Wat wordt daar precies in bijgehouden? Heeft dit te maken met lidmaten hervormde kerk?( bevestigen geloof op oudere leeftijd ?) Want  peter en meter is volgens mij katholiek, en dan zou het eerder gaan over stiefmoeder/stieftante i.p.v. over een meter.

Maar mischien maak ik het nu wel onnodig ingewikkeld.?

Je ziet : ik heb meer vragen dan antwoorden

Paul zei op do, 04/19/2018 - 14:45

Het betreft hier een lijst “ des confirmés” dus van de bekrachtiging of het sacrament van het vormsel.( RK)
Iemand die het vormsel had ontvangen mocht optreden als meter als ik me niet vergis.
Daarom misschien dat Anna Noë na het ontvangen van haar vormsel zelf optrad als meter.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vormsel

MVG-Paul

Herman Geurts zei op do, 04/19/2018 - 19:02

 

§ 1 Opdat iemand tot het opnemen van de taak van peetouder toegelaten wordt:

moet deze door de dopeling zelf of diens ouders of door degene die hun plaats inneemt of, bij het ontbreken van dezen, door de pastoor of bedienaar aangeduid zijn alsook de geschiktheid en de intentie hebben om deze taak uit te oefenen;

moet deze het zestiende levensjaar voltooid hebben, tenzij door de diocesane Bisschop een andere leeftijd vastgesteld is of tenzij de pastoor of bedienaar om een goede reden een uitzondering toelaatbaar acht;

moet deze katholiek zijn, gevormd en het allerheiligste sacrament van de Eucharistie reeds ontvangen hebben, en een leven leiden dat in overeenstemming is met het geloof en met de op te nemen taak;

mag deze door geen canonieke wettig opgelegde of verklaarde straf gebonden zijn;

mag deze niet de vader of de moeder van de dopeling zijn.

 

Bron:

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=30&id=5786

 

Paul zei op do, 04/19/2018 - 20:07

Dank jewel Herman voor deze bron!!!
"moet deze het zestiende levensjaar voltooid hebben ; tenzij de pastoor of bedienaar om een goede reden een uitzondering toelaatbaar acht "
Mijn broer is namelijk peter van mijn jongere zus en het leeftijdsverschil is nog geen 11 jaar.
MVG-Paul

Paul zei op do, 04/19/2018 - 20:12

Het feit dat Maria de Beaulis in 1628 meter is van Anna Noë , zouden we mogen stellen dat in normale omstandigheden ze voor 1612 moet geboren zijn.
Is interessant.

 

MVG-Paul

Helena zei op vr, 04/20/2018 - 01:28

Ben het met Paul's gedachtengang eens:   ' Daarom misschien dat Anna Noë na het ontvangen van haar vormsel zelf optrad als meter. '  Er werden (worden) altijd nog uitzonderingen gemaakt. 

 

Paul gaf al een voorbeeld in zijn familie.  In mijn familie waren we zelfs nog jonger en werd toestemming gegeven:  Mijn oudste broer en ik werden peter en meter van onze jongste broer met wie we resp. 10 en 8 jaar in leeftijd verschillen.  Beiden nog niet het sacrament van het vormsel ontvangen ...wat in die jaren nog rond de leeftijd van ca. 12 jaar was.  Onze moeder verkeerde in stervensgevaar en mogelijk dat wij - als oudste kinderen in het gezin-  voor de toekomst als de meest-voor-de-hand-liggende peter en meter gezien werden door de pastoor?  Er waren wel nog een oudere oom en tante bij de doop aanwezig, maar zij werden 'plaatsvervangend' genoemd ...dat werd ons duidelijk gezegd waarmee wij dus de verantwoording kregen die hoorde/hoort bij het peter-/meterschap in de r.k. kerk.   [ terzijde:  mijn moeder herstelde en heeft gelukkig nog tot haar 94ste jaar geleefd]

 

Otto Vervaart zei op vr, 04/20/2018 - 17:09

Is het niet een beetje merkwaardig om de Codex Iuris Canonici van 1983 hierbij te halen? Er gelden bij dit register de regelingen uit eerdere kerkelijke wetgeving binnen het Corpus Iuris Canonici zoals dat tot 1917 van kracht was. Ik herinner me niet of de decreten van het Concilie van Trente bepalingen hierover bevatten. Denkelijk was er ruimte voor dispensatie. Daarnaast is er een traditie dat bij klassikale toediening van het vormsel één ouderpaar optreedt als vormouders.

De aloude Ducange geeft als betekenis van matrina "degene die iemand ten doop houdt of binnenleidt in de Kerk", een mater spiritalis, zie http://ducange.enc.sorbonne.fr/MATRINA1.

Komt er trouwens alsnog een scan van deze pagina, of zie ik die op deze zomerse dag over het hoofd?!

Herman Geurts zei op za, 04/21/2018 - 09:32

@ Otto : Nee dat is niet merkwaardig.

Mijn bijdrage was een neutrale bijdrage ,waarbij ik laat zien dat er wel bepaalde regels zijn voor peter/meter.

 

 

 

 

Dirk Claessens zei op za, 04/21/2018 - 11:24

scan van het register.

Zie  tweede akte, waar Anna Noë nu blijkbaar meter is?

mvg - Dirk

Otto Vervaart zei op za, 04/21/2018 - 13:18

In 1628 is het Concilie van Trente nog amper zestig jaar geleden. In sessie 24, hoofdstuk 2, De reformatione matrimonii, caput 2, staan enkele bepalingen over het peter- en meterschap, zie blz. 104 van de Latijnse editie op http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Trident… ; in het Engels kan men bijvoorbeeld de site https://history.hanover.edu/texts/trent/ct24.html raadplegen. In de Decretales Gregorii IX, gepubliceerd in 1234, komt de rol van peetouders bij doop en vormsel ter sprake in de titel De cognatione spirituali, X. 4.11, met name X. 4.11.6, een beslissing van paus Innocentius III uit 1198, zie http://www.intratext.com/IXT/LAT0833/_P13Z.HTM; het concilie veewijst naar de eerdere bepaling. In beide teksten zie ik niet meteen leeftijdsbeperkingen. Een van de punten die hier spelen is uiteraard in hoeverre men deze - en andere - canoniekrechtelijke bepalingen volgt ten tijde van de Hollandse Zending, en daarvoor zou ik ook verder moeten kijken.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.