Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

lastige erfrenten - lijnen 16 tot 40

16 Pauwijns diemen heet Pauwels heuren bruedere en(de)/
17 welcke voorschreven geheele erffren(ten) Jacob Vleeminck(?) Pauwels sone/
18 wijlen scheldert xvijn junij a(nn)o xvc xlvij (17 06 1547) v(er)coht/
19 ende gehipotheceert heeft den momboiren en tot behoeff/
20 van Janne Pauwels Janssone op een(?) huijs metten/
21 gronde en(de° toebehorden(?) gestaen ende [X] gelegen opde Lombaerde/
22 vesten alh(ier) tusschen thuijs geh(eeten) de Trecktanghe/
23 ex una ende Laureijs van Caeschote huijs en(de) erve ex altera/
24 verschijnen jaerl(ijk) xviij junij en(de) die Jan Pauwijns die/
26 [texte afgeschrapt : inden naergeruerden(?) --cepen(schepenen?) brieff  ] toegenaempt/
27 is Pauwels de zelve geheele(?) ren(te)(?) (ver)cocht ende getransport(eert)/
27 heeft gehadt den momboiren ende tot behoeff v(ande) v(oorschreven)/
28 Clausen en(de) Elizabeth Pauwijns alias Pauwels/
29 Claeskinderen wijlen al [latijn ? prout ---- cum tradidit]/
30 droech oppe // [een stuk texst lijkt niet op zijn plaatst ?] te(?) waerne van allen some(?) ende/
31 calaengien // gebrhijet(?) aen(de) voorn(oemde ?) coop opdracht/
32 waernisse en(de) claernisse v(oor)schreven [latijn ? hoc promisernut ?]/
33 de voorsch(reven) Henrick Wouters en(de) Elizabeth Pauwijns/
34 [latijn ? Eius --- satisfaere --- obit se et sua quit -- ]/
35 wel verstaende dat de personen(?) daer mede deze rente(?)/
36 gecocht is gecomen en(de) geprocedeert zijn van/
37 sekeren(?) legate bij Catlijne Verluijt (afkorting ? )/
38 nichte [nichte van Hansken ?] wettighe huijsvr(ouw) Meester Meijnnaertss-----/
39 hem genaempt(?) ende gelegateert./
40 iv januarij a(nno) 1585/

Reacties (10)

Van Rietvelde Johan zei op di, 03/21/2017 - 20:48

Nadine,

Hier al een paar lezingen:

29: ... prout litterae..
32: waernisse ende claernisse voirs. hoc promiserunt
34: eius uxori, satisfacere unde obtulerunt se et sua, quaecumque

Van Rietvelde Johan zei op di, 03/21/2017 - 22:41

29: Claeskinderen wijlen al prout littera quam tradidit;
30: Droech oppe, te waerne van allen commere ende
31: calaingien, gebr(ake) iet aende voorn. coop opdracht
39: hem gemaekt ende gelegateert.

Nadine zei op wo, 03/22/2017 - 21:13

Reeds bedankt.

Nadine zei op ma, 07/10/2017 - 20:21

Dag,
Hierbij die akte. Wat kan daarvan afgeleid worden ? Alvast bedankt.

Hier wat ik ervan maak :
El. Pauwijns (toen ze met Henrick Wouters haar 2e man getrouwd was) heeft een som ontleend sinds St Joannes (27 december) 1583 bij wees Hansken Verluijten tegen een (jaarlijkse) erfrente van 6 gulden. De aktuele genieter van de 6 gulden erfrente is Catlijne Verluijt, nichte van Hansken.

Op 21 11 1546, heeft El. Criels, weduwe Joost Pauwels, een som ontleend bij El. Pauwijns (haar comparante) tegen betaling van een rente van 3 gulden.

El Pauwijns geniet van een ander 3 gulden erfrente (geerfde van haar broer Claas). De oorsprong van dit erfrente gaat terug tot 17 06 1547. Jacob Vleeminck hypothequeert zijn huis en betaalt jaerlijks op 18 juni een erfrente van 3 gulden aan Jan Pauwels (zoon van Jan). En die zelf Jan Pauwels verkocht en transporteert die 3 gulden erfrente aan El. en Claas Pauwijns (alias Pauwels) de kinderen van Claas ; na transport, betaalt Jacob Vleeminck de erfrente aan El. en Claas Pauwijns.

Het lijkt dat El Pauwijns er niet is geslaagd haar beide 3 gulden te laten gelden als rente overdracht.

Voor memorie, hieronder de hele transcriptie :
marge : Daens/ vanden Hercke/(schepenen)
1 Elisabeth Pauwijns diemen heet Pauwels wed(uw)e was [geschrapt : lestwerffen]/
2 Peeters van Keerberghen met Henricke Wouters boeck=/
3 =vercoopere n(ota) b(ene) ter tijt hueren wettigten manne ende/
4 momboir vercocht om(m)e eene some gelts [aen ]/
5 [texte geschrapt : Peette Verluyten den momb(oir)] Peeteren Verluijten tot/
6 behoeff van Hansken Verluyten Merttessone wylen d(aar)/
7 moedert aff is Cornelie Appelmans /
8 die sesse carolus gul(den) erff(e)l(ijck) metten achterstelle zede(r)t)/
9 (Sint) Jo(ann)es a(nn)o drijentachentich (1583) lestle(den) heerwaerder tot /
10 desen dage toe daer aff gevallen en(de) v(er)schenen daeraff/
11 Elizabeth [Crols] Criels nagelaten weduwe wijlen Joos/
12 Pauwels des Cuijpers cum tutore de drij carol(us) gul(den) erff(e)l(ijk)/
13 [Daeraff] opten xxjten november anno xvc xlvj (21 11 1546) vercoht heeft/
14 gehadt haere comparante en(de) dander rester(ende) drij carol(us)/
15 gul(den) erff(e)l(ijk) haer bleven en(de) verstorven zijn van Clasen/

16 Pauwijns diemen heet Pauwels heuren bruedere en(de)/
17 welcke voorschreven geheele erffren(ten) Jacob Vleeminck(?) Pauwels sone/
18 wijlen scheldert xvijn junij a(nn)o xvc xlvij (17 06 1547) v(er)coht/
19 ende gehipotheceert heeft den momboiren en tot behoeff/
20 van Janne Pauwels Janssone op een(?) huijs metten/
21 gronde en(de° toebehorden(?) gestaen ende [X] gelegen opde Lombaerde/
22 vesten alh(ier) tusschen thuijs geh(eeten) de Trecktanghe/
23 ex una ende Laureijs van Caeschote huijs en(de) erve ex altera
24 verschijnen jaerl(ijk) xviij junij en(de) die Jan Pauwijns die
26 [texte afgeschrapt : inden naergeruerden(?) --cepen(schepenen?) brieff  ] toegenaempt
27 is Pauwels de zelve geheele(?) ren(te)(?) (ver)cocht ende getransport(eert)
27 heeft gehadt den momboiren ende tot behoeff v(ande) v(oorschreven)/

28 Clausen en(de) Elizabeth Pauwijns alias Pauwels
29 Claeskinderen wijlen al prout littera quam tradidit (comme la lettre donnée?);
30 droech oppe, te waerne van allen commere ende
31 calaingien, gebrake van allen voorn(oemde) coop opdracht
32 waernisse en(de) claernisse v(oor)schreven hoc promiserunt
33 de voorsch(reven) Henrick Wouters en(de) Elizabeth Pauwijns
34 eius uxori, satisfacere unde obtulerunt se et sua, quaecumque
35 wel verstaende dat de personen(?) daer mede deze rente(?)
36 gecocht is gecomen en(de) geprocedeert zijn van
37 sekeren(?) legate bij Catlijne Verluijt (afkorting ? )
38 nichte [nichte van Hansken ?] wettighe huijsvr(ouw) Meester Meijnnaertss-----
39 hem gemaekt ende gelegateert.
40 iv januarij a(nno) 1585

Bas den Brok zei op wo, 07/12/2017 - 00:28

Elisabeth Pauwijns verkocht 4 januari 1585 aan Peeter Verluyten ten behoeven van Hansken een alreeds bestaande erfrente van zes gulden per jaar.

Elisabeth ontving dus tot dan toe zes gulden per jaar. Na verkoop voor een wederom niet gespecificeerd bedrag ontving Peeter Verluyten die zes gulden erfrente per jaar.

Beetje als de verkoop van een hypotheek van de ene bank aan de andere bank of het doorverkopen van een obligatie.

Het gaat in feite om twee verschillende al reeds bestaande erfrentes van elk 3 gulden per jaar die op regel 11 t/m regel 29 worden gespecificeerd.

Bas den Brok zei op wo, 07/12/2017 - 00:40

De ene erfrente van 3 gulden per jaar had Elisabeth Pauwijns op 21 november 1546 gekocht van Elizabeth Criels weduwe wijlen Joos Pauwels des Cuijpers.

Bas den Brok zei op wo, 07/12/2017 - 00:51

De andere erfcijns van 3 gulden die jaarlijks op 18 juni betaald wordt heb je zelf hierboven juist geinterpreteerd.

Bas den Brok zei op wo, 07/12/2017 - 01:03

Elisabeth Pauwijns verkocht de erfrente van 6 gulden samen met de achterstallige, nog niet betaalde rente:

8. (...) metten achterstelle zedert /
9. Jo[hann]is a[nn]o drijentachentich lestle[den] herwaerder tot /
10. desen dage toe daeraff gevallen en[de] v[er]schenen

Het lijkt met dat het feest van Sint Jan de Doper bedoelt is op 24 juni. Dus in 1583, 1584 en 1585 was geen of slechts ten dele rente betaald. Die kon Peter Verluyten dan proberen te innen.

In deze tijd werd onder leiding van de hertog van Parma Antwerpen belegerd (3 juli 1584 - 17 augustus 1585).

Bas den Brok zei op wo, 07/12/2017 - 01:11

Het geld waarmee Peeter Verluyten deze erfrente voor Hansken gekocht heeft was gelegateerd door Catlijne Verluijt.

Nadine zei op wo, 07/12/2017 - 16:34

Dag Bas,

Danks uw detailleerde uitleg, begrijp ik nu de struktuur van die akte.
Hartelijk bedankt.
Nadine

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.