Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Lastige acte uit Breda met militairen uit 1671

Bijgaand een lastige acte (moeilijk handschrift, en niet al te beste scan) met betrekking tot een aantal militairen in Breda, waaronder ene Jan Was(t)water, gelieerd aan de familie De Ruelle welke ik momenteel onderzoek.

 

De samenvatting van het archief uit Breda is:

Z. van Gendt, Allerhande acten (Minuten), 1670 - 1674, Notariële archieven Breda, inventarisnummer 0278, blad 59

Gemeente: Breda

Periode: 1670-1674

Notariële akte

Datum: 09-11-1671

Geregistreerden: Michel Bricaud, soldaat; Gielles van Dussel, soldaat; Anna de Hartog, Geraerd Peeters, militair tamboer; Anthony Sol, soldaat; Jan Waswater; NN Wee,

luitenant-kolonel

 

Via de samenvatting lukte het me om de eerste paar regel grotendeels te ontcijferen, maar daarna liep ik snel vast. Wie kan me helpen de transcriptie te voltooien?

Ik heb gevonden:

Op he(de)n den 9e 9b [november] 1671 comp(areerden) voor mij, Sebrecht

van Gendt, xxxxxx Jan Waswater, [soldaet]

onder de compagnie van d’H(ee)r lieatenant collenel

Wee, Gieles van Dussel, soldaet onder de compagnie

van d’H(ee)r capiteijn xxxx & Anthonij Sol, soldaet

onder de compagnie van d’H(ee)r capiteijn xxxx de

xxxxxx Gerard [Peeters]

tamboer on de compagnie van d’H(eer) van Horn,

capiteijn xxxx

Reacties (2)

Michel G. zei op wo, 11/25/2020 - 17:40

Over hanenoten gesproken!! Ik heb niet alles kunnen ontciijferen. Maar uiteindelijk toch genoeg woorden, waardoor je ongeveer toch te weten komt waarover in de akte wordt geschreven.

 

"Op heden den 9e 9bris 1671 compareerde voor mij Sebrecht

van Gendt openbaer notaris ... Jan Waswater soldaet

onder de compagnie van d' Heere lieutenant collonel

Wee, Gielles van Dussel soldaet onder de compagnie

van d' Heere capiteijn Wagenaer en Anthony Sol soldaet

onder de compagnie van d' Heere capiteijn B..., de

welcke ter instantie en versoecke van Gerraerd Pieters

tamboer onder de compagnie van den voornoemde Heere

capiteijn B..., op ... ... ... ... ... ... ... ... 

...  ... ... en versocht sijnde ... te doen, hebben verclaert en

gedeponeert waerachtigh te zijn dat voorleden

donderdagh geleden sijnde 3 weecken , sij deponenten

hebben sitten ... ten huijse vande requirant

alwaer alsdoen mede present was die jonghe dochter

genaemt Pieteronella ......... die alsdoen

claeghden ende weenden, seggende dat is

... Anna de Hartogh die heeft 

van mij gestolen, eenen blauwen vorschoot

eenen rooden rock, eenen groenen rock, een

paer nieuwe schoenen, drije hemden, eenen

borstrock, en voorts allen het linden tot

... lijve gehorende, waer op ...

de voornoemde Anna de Hartogh is gepasseert beneffens

den requirants huijsinge, 't welck de deponanten [siende.]

... ... voornoemde Pieternella ofte dat

het ... ... niet en was die haer goet

als voorschreven hadde affgenomen, waer op de selve

requirant te doen is dit selfde ... die

... goet gestolen heeft, alsw... ...

de voornoemde Pieternella de voorschreven Anna de

Hartogh met de cleeren pasten ... des

requirants huijse trock en seijde t ha gij hoer

geeft mijn goet wederom ofte ick sal

u al mijn totte de stadthouder gaen

beclagen, daer trock alsoo de voornoemde requirante

haeren voorschoot en ...doeck van de halss,

waer op ... Anna alsdoen repliceerde

ick hedde u beclaeght ... ... den stadthouder

... ick sal u goet altemael wederom

geven, comt ... Adriaen Mol b... alhier

en Sophia ... de welcke ter instantie en

versoecke also voor hebben verclaert sij deponent

waerachtich te wesen , de ... te hebben

na allen 't voornoemde gepasseerden, dat de

voornoemde Pieternella allen de ... ... Anna

de Hartogh in des requirants ... handen rock ende manteltien

uuttrock en seijde Anna houw maer gij het goet 't welcke

gij van mij gestolen hebt wederom

geeft, soo sal ick al u oock restitueren

't goet dat ick op heden u uutgetrocken

hebbe, ... soo de deponenten verclaerden sonder//

argh ofte list, te daghe, maendt en

jare als boven, ter presentie van Jan

Gerrits inwoonder ende Michiel

Bricot soldaet onder de compagnie van

Heere commandant deser stadt als

getuijgen"

 

Met vriendelijke groeten,

Michel

Louis v. V. zei op wo, 11/25/2020 - 21:34

Goedenavond Michel,

Heel hartelijk dank voor uw hulp met de transcriptie van deze zeer lastig te lezen krabbels. Knap dat u zoveel heeft kunnen lezen.

Het is een mooi verhaal !

Ik zal morgen de transcriptie naast de tekst leggen (al doende leert men, nietwaar), en wellicht lukt het om nog een extra woorden te transcriberen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.