Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Laatste lijnen onduidelijk 1423 Antwerpen

1423 Lijsbeth van Scanghedonc x Boudewijn Snoye gaf Jan Bruuselman lant met bosselken dair teynden aen gelegen te Wilrike
Sr #9 f 293 v 004 Felixarchief Antwerpen

 

1. Lisbeth van Scanghedonc cum tutore eius mariti Boudewine Snoye ….

2. ...gaf terve Jan Bruuselman ….alsulken stuc lants met

3. een bosselken dair teynden ghelegen als si ..ghede heeft tot W(ilrike)

4. ende tusschen Jan Wouts lant ende Coel Avonts lant twelk haren ofte

5. es van haren vader wilen Willem Scanghedonc houdende omtrent

6. vijf vierendeel buynder parum magis aut minus elx jaere omme X schellingen

7. brabantse prout . Dandum tot natal te waerne ende te claerne op omtrent ..

8. oude grooten der kerken van Wilrike obligavit seipsum et sua. …

9. Jan vors oft sin naestcomende de vors X schellingen grooten tjaers op alsulken …

10. last ende quiten tot haren goeden moeten elken penninc met … penninc

11. der selven ...alteet met ..thenen …..

Reacties (2)

Michel G. zei op ma, 04/24/2023 - 17:19

Ja, 't is af en toe flink puzzelen.

1. Lijsbeth van Scanghedonc cum tutore et marito Boudewijn Snoye ex u[na]
2. parte gaf terve Jan Bruuselman ex altera parte alsulken stuc lants met
3. een bosselken dair teynden aen ghelegen als sij legghende heeft tot W[...]
4. tusschen Jan Wouters lant ende Coel Avents lant twelk haer verstor[ven]
5. es van haren vader wilen Willem Scanghedonc houdende omtren[t]
6. vijf vierendeel buynders parum magis aut minus elx jaers omme X schellingen
7. brabants prout. Dandum tot natalis. Te waerne ende te claerne op omtrent [..]
8. oude groten der kerken van Wilrike obligavit seipsum et sua. Condicione d[at]
9. Jan vors oft sin nacomelingen de vors X schellingen grooten tjaers erflic af sullen mo[ghen]
10. lossen ende quiten tot huer goeder moeten elken penninc met xx penn[inghen]
11. der selver munten ende altijt met verschenen renten na davenant

Guido Snoeys zei op di, 04/25/2023 - 07:15

Dat was leerrijk , sommige woorden kon ik gezien hebben , ex una en altera. Nacomelingen was een twijfelgeval;

Sommige zinnen kun je vervolledigen door de context,  sommige woorden zijn nieuw ...

 

Bedankt

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.