Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

krijgsraad in de Republiek

Beste mede Paleograven,

Hier kom in met de super moelijke handschrift. Ik heb aardig wat kunnen ontcijferen. Maar niet alles!

Het is een depositie in de Raad van State

Michiel de Venetie gebore in Goa moor out ontrent XX

Adeborcht [onder] capitain Maerle, Seijt dat hij

niet heeft gemutineert ende dat hij de

wacht aaaaa hadde ende dat sij de mutins

cruys ........ op de marct daer bij is gegaen, ende selfs gesien dat

Schoutens getasten werde dan hadde sijn ....

capitain Helmondt verclart jn sijn prossetie gesien te hebben

onder de troup mede comen marcheren in de gevelden

noch sijn ...... deshalfff, Michiel de Venetie...

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Groetjes,

Lucia

Reacties (9)

Andreas zei op ma, 05/27/2024 - 21:55

Beste Lucia,

Jij vindt altijd de lastige handschriften (of de handschriften vinden jou). ;-)

Bij deze een poging.

Michiel de Venetie geboren in Goa, moor, out ontrent XX
jaren, Adelborst onder capiteijn Maerle, seijt dat hij
niet en heft gemutineert ende dat hij den
wacht hadde ende dat hij de mutins aencomende uijte
crops degiase op de marct daer bij is gegaen, ende heft gesien dat
Schouten geslaghen werde dan hadde sijn .... niet bij sich,
capiteijn Helmont verclaert in sijn ... hen gesien te hebben
onder de troup mede comen marcheren in de gelederen
met sijn .... in den halfft, Michiel de Venetie
bekendt ... dat hij in de strate bij de
troupe is gesien ende mette ... doch ...
... geweer bij sich te hebben ende dat hij in de strate ...
hij ... dat hij ... en andere colonnel hebben, dat hij
schieten ... worden hadde verboden ende niet wilde hebben dat de
constapels souden schieten, dat hij onder de troupe sich
..., Jan Moeije, den ... van ...
van ... voerende hier inden hoche, ...

Lucia Xavier zei op di, 05/28/2024 - 14:39

Beste Andreas,

Volgens mijn is het een wederzijdse aantrekkingskracht!
Aan de hand van een zeer leesbaar stuk heb ik nog wat verder kunnen ontcijferen. Misschien René en Otto willen ook helpen :-)

Dit stuk gaat over de muiterij in Salvador da Bahia in 1625. Schoutens werd door de soldaten geslagen, die een nieuwe kolonel wilden. Schoutens verbood dat mensen op de werken van de Portugezen zouden schieten, maar hijzelf werd niet gerespecteerd door de soldaten.

Groetjes,
Lucia

Michiel de Venetie geboren in Goa, moor, out ontrent XX
jaren, Adelborst onder capiteijn Maerle, seijt dat hij
niet en heft gemutineert ende dat hij den
wacht hadde ende dat hij de mutins aencomende uijte
corps de guade op de marct daer bij is gegaen, ende heft gesien dat
Schouten geslaghen werde dan hadde sijn [mustelinc] niet bij sich,
capiteijn Helmont verclaert in sijn [proffesie] hen gesien te hebben
onder de troupe mede comen marcheren in de [gelederen]
met sijn [mustelinc] in den halfft, Michiel de Venetie
bekendt daermeer dat hij in de strate bij de
troupe is gegaen ende mette ... doch ...
... geweer bij sich te hebben ende dat hij in de strate ...
hij ... dat hij # en andere colonnel hebben, dat hij
schieten ... worden hadde verboden ende niet wilde hebben dat de
constapels souden schieten, dat hij onder de troupe sich
..., Jan Boeije, den ... van ...
van ... voerende hier inden hoche, ...

Mustelinc is een gedeelte van de wapenrusting, maar welke heb ik niet gevonden.

Als het klopt dat Michiel de Venetie in Goa geboren, het wordt allen maar leuker!

# verwijs naar de marginalia, in de foto. 

1...
2...
3 ...Leckerbeetje 
4 doen was

René van Weeren zei op di, 05/28/2024 - 15:06

wat betreft mustelinc: zie https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=31291&lemma=…

De exacte betekenis is ook daar niet duidelijk, maar het betreft waarschijnlijk de ijzeren banden om onderarmen ter bescherming en/of de leren stukken die boogschutters om hun vingers dragen ter bescherming tegen de scherpe pezen van de boog.

Otto Vervaart zei op di, 05/28/2024 - 16:26

Ik bewonder de ontcijfering van dit uiterst lastige schrift zeer, het begint daardoor  zelfs voor mij enigszins leesbaar te worden. Staat er echt mustelinc, ik zie enkel musker?! Het is dan het enige woord hier met een k erin...

Lucia Xavier zei op di, 05/28/2024 - 18:41

Beste René, Otto
 

Ik heb mustelinc inhet GTB gevonden. Uit het context denk ik dat het een bescherming iets is. 

Wij hebben tot nu toe goed werk gedaan met deze stuk! Otto, ik heb nog iets van 400 bladzijden met z'n handschrift.

René en ik zijn al bezig met een andere stuk. Nu dat mijn handen opnieuw werken, kan ik het oppaken! 

Groetjes,
Lucia

Otto Vervaart zei op wo, 05/29/2024 - 10:04

In r. 7 staat niet professie maar presentie..De elfde regel eindigt met sonder, r. 12 begint met sijn geweer. Geweer is het algemene woord voor wapen.

Lucia Xavier zei op wo, 05/29/2024 - 11:43

Goede morgen Allemaal!

Mijns inziens vanaf regel 13 vertelt Michiel de Venetie vanaf regel 13 dat hij heeft gehoord (of gezien) dat de soldaten riepen dat ze een nieuwe kolonel wilden, iemand die niet verbood te schieten op de Portugezen. 
Aub, René, Andreas en Otto kunnen jullie regel 1 nogmaals bekijken om te bevestigen dat er Goa staat? Ik ga de documentatie nogmaals raadplegen om te zien of ik Michiel de Venetie opnieuw kan vinden. Als het echt Goa staat, het is super leuk...

Wat hebben we tot nu toe.Michiel de Venetie geboren in Goa, moor, out ontrent XX
jaren, Adelborst onder capiteijn Maerle, seijt dat hij
niet en heft gemutineert ende dat hij den
wacht hadde ende dat hij de mutins aencomende uijte
corps de guade op de marct daer bij is gegaen, ende heft gesien dat
Schouten geslaghen werde dan hadde sijn [mustelinc] niet bij sich,
capiteijn Helmont verclaert in sijn presentie hen gesien te hebben
onder de troupe mede comen marcheren in de [gelederen]
met sijn [mustelinc] in den halfft, Michiel de Venetie
bekendt daermeer dat hij in de strate bij de
troupe is gegaen ende mette ... doch sonder
sijn geweer bij sich te hebben ende dat hij in de strate ...
hij ... dat hij # en andere colonnel hebben, dat hij
schieten ... worden hadde verboden ende niet wilde hebben dat de
constapels souden schieten, dat hij onder de troupe sich
..., Jan Boeije, den ... van ...
van ... voerende hier inden hoche, ...

Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor jullie hulp!

Lucia

René van Weeren zei op wo, 05/29/2024 - 11:53

Goa kan ik zeker bevestigen. Of de leeftijd omtrent XX of omtrent 22 is, daarover twijfel ik nog. Nog geen gelegenheid om de rest te bekijken.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.