Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Korte tekst uit necrologium van domkapittel Utrecht (ca 1600)

Beste allemaal, het necrologium van het domkapittel in Utrecht bevat onder meer een korte levensbeschrijving van Hugo van Hove, uit de familie waar ik onderzoek naar doe. Zie in de scan het blok tekst op de linkerpagina. De schrijver (Wouter Brock, ca. 1600) heeft er wel een beetje een rommeltje van gemaakt met een aantal doorhalingen en invoegingen. Ik maak er het volgende van en hoop dat een van jullie mij kan verbeteren en aanvullen:

‘Hugo van Hove filius Arnoldi de Hove, filius Dircs van Zijl quis erat filii Hugonis Snel [zin gaat verder in marge bij kruis] [drie onduidelijke woorden] familia van Zijl Snel in Holland [elf onduidelijke woorden], D.J. Doctor, admissis 3 november anno LXXII [vijf regels onduidelijke tekst] november anno LXXV admissis est.’

In de marge een aantal losse zinnen : ‘Arnt van den Hove 1400’  ‘Obiit 30 julij LXXXV’ ‘arma van der [woord onduidelijk] equitu’ ‘dit is dat wapen van almonde als drie gulden kruisen met zwart / en wort gebroken met een witte keper’  

Veel dank voor jullie hulp!!   

Reacties (3)

Ed van der Vlist zei op di, 05/30/2023 - 22:56

Best een lastig tekstje. We doen er goed aan eerst een onderscheid te maken tussen wat er aanvankelijk heeft gestaan, en wat daar (niet veel) later van gemaakt is. In onderstaande poging zijn de toevoegingen geplaatst tussen \ /, in een kleiner corps; ik ben er niet zeker van dat alles op de juist plaats staat...

 

Hugo va(n)de(n) Hove fili(us) Arnoldi \de h[...]/

\Hove de Zijl/ filii Th(eoder)ici va(n) den Hoeff \civis Tra(iectensis), filii Hugonis Snel/ U(trique) J(uris) doctor

admiss(us) 3 novemb(ris) anno LXXIIo

ad p(re)benda(m) Egidii de Choircellis

q(uam) Romę m. Jo(hannes) Nijs p(re)p(osi)tus s(ancti) Jo(hann)is

Tra(iectensis) impetraverat. Idem XIII feb(ruariis)

anno LXXVI ad supp(lementum) p(er) morte(m) d(omini)

Ernesti de Steenre, idem ad cap(itu)l(u)m

6 novemb(ris) a(n)no LXXV admiss(us) est.

 

  • Arnt van den Hove 1400
  • Obiit 30 julij LXXXV
  • Arma van der Snelle equitu(m)
  • Ste(m)ma eoru(m) arme familie va(n) Zijl Snel in Holland uti aiu(n)t, sed postea legi hec armam esse d(omini) Joh(annis) vander Snelle equitis
  • Dit is dat wapen van Almonda als drie gulde crucen int zwart, en(de) wort gebroken met ee(n) witte keper
Dirk zei op wo, 05/31/2023 - 13:27

Heel veel dank! Ik denk dat er voor "de zijl" een omgekeerde V staat bij wijze van invoegingsteken, dat koppelt aan hetzelfde teken na "Th(eoder)ici va(n) den Hoeff ". Verder zal "civis tra(iectinis) slaan op Aernt van Hove , die een poorter van Utrecht was (zo ook zijn zoon Huge). Dat zou tot het volgende leiden:

Hugo va(n)de(n) Hove fili(us) Arnoldi \de h[...]/

\Hove civis Tra(iectensis)/ filii Th(eoder)ici va(n) den Hoeff \ de zijl, filii Hugonis Snel/ U(trique) J(uris) doctor, 

admiss(us) 3 novemb(ris) anno LXXIIo

ad p(re)benda(m) Egidii de Choircellis

q(uam) Romę m. Jo(hannes) Nijs p(re)p(osi)tus s(ancti) Jo(hann)is

Tra(iectensis) impetraverat. Idem XIII feb(ruariis)

anno LXXVI ad supp(lementum) p(er) morte(m) d(omini)

Ernesti de Steenre, idem ad cap(itu)l(u)m

6 novemb(ris) a(n)no LXXV admiss(us) est.

 

Deze lezing komt ook overeen met de genealogie: Meester Huge van Hove (die een kanunnik van het Utrechtse Domkapittel was en in 1481 rector van de Universiteit Leuven) was een zoon van de rijke Utrechtse koopman Aernt van Hove, die een zoon was van Dirk van Zijl uit Oudewater, die weer een zoon was van Huge Snel uit Bodegraven. 

Groeten, Dirk    

Pauwel zei op wo, 05/31/2023 - 15:42

In regel 2 zie ik drie invoegtekens, een dubbele streep, een omgekeerde v, en een omgekeerde v met een rondje erboven.

Ik zou noteren 'u[triusque] j[uris] doctor' (regel 2).

In regel 6 lijkt mij XIII feb[ruarii] de correcte oplossing.

De e caudata van Romę komt terug in de marginale aantekening over het familiewapen; ik lees familię en hęc arma (armam lijkt mij grammaticaal niet mogelijk, arma is immers een onzijdig meervoud).

Groet, Pauwel

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.