Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Koopcontract

Beste lezer

Het bijgevoegde mooie documentje uit 1791 lijkt op een koopcontract, maar om hier zeker van te zijn zou het mooi zijn als iemand het kon vertalen en mij ook kan duidelijk maken of mijn aanname dat het een koopcontract is vanuit de diaconie van de NH kerk in Nieuwland klopt. Wie wordt nu de eigenaar, de diaconie (het armenbestuur) of boer De Jong?  

Bedankt alvast voor je reactie

Jan van Beuzekom 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 01/07/2024 - 11:37

Wij Christiaan Schuller en Pieter van Gent, scheepenen in Gorinchem, oirconde /
dat voor ons kwam en compareerde Willem de Jong, woonende op Leerbroek en verklaarde bij deesen /
te transporteerem en in vollen eigendom op en over te dragen, aan en ten behoeven van den dia- /
coniearmen van Nieuwland, een huys, erve en thuyn, staande en geleegen te Nieuwland, belent ten /
noorden de pastory van Nieuwland en ten zuyden Klaas Schrijver, zijnde vrij van capitalen, renten en /
thijnsen, en gevrijt van de verponding en andere lasten, den jaare 1790 incluis, en bekende hij comparant /
van den eigendon van 't voors. huys, erve en thuyn afstand te doen, aan en ten behoeven als voren, het- /
zelve overgevende met alle vrijdommen, servituten en geregtigheeden daaraan gehorende, onder be- /
lofte van vrijwaringe als recht is en verband als naar rechten en bekende hij comparant van de kooppenningen /
deeses met agthonderd guldens geheel voldaan te zijn, zonder fraude, in oircondes pons gegeeven /
den 16 Mey 17C een en neegentig.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.