Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Koopakte ongedateerd

Kan iemand de ontbrekende gegevens aanvullen/corrigeren? (bij xxx, ? of ...)

bvd

 

Zelf heb ik het volgende:
 

354

Hendrik van Hooff als man ende

momboir van Cathalijne Aertsen van Hese

een huijs ende hoff staende ende gelegen

alhier onder HIlvarenbeecq, onder den

gehuits? van Moon? aldaer als erffhuisse?

Frans Jan Liebrechts suijtwaert, aen xxx

van weduwe Willem Hendrik Sodebbijck west-

en noortwaert, streckende oostwaert aen

gemeijnde straet, heeft hij comparant weltig?

ende erffvens opgedrongen en overgegeven met

affgaen en verthijden inne manieren sulckx

gewoonl(ijck) ende recht is, aerik? tot behoevere

van Jan Maerten Goeijerts t xxx met

alle schepenbrieven, vurwaerden en bescheden

daer aff mentioneren etc. gelovende

als een schuldenaer principael superse etc.

habita et habenda , guarandiam en dit op

dragt? en overgeve etc. ende alle xxxer

calentie? offte actkal? daer inne wesende

offte van huiret? wegens comende gehele aff

te doen, behoudens dat hij copere moet

onderhouden en dij en doeghen? alle wegen

en gebuijrlijcken rechten daer inne dese huijsings

met recht gehouden is, aen te werden op t

naestig vertrouwende , sonder argh ofte

list, actuum et frab(ini). 61 supra.

Reacties (2)

René van Weeren zei op ma, 02/08/2021 - 00:46

[li-marge: facta est / litt[er]a sigillata [= er is een gezegelde brief gemaakt]]

Hendrick van Hoof als man ende
momboir van Cathalijne Aertsen van Hese
een huys ende hoffken, staende ende gelegenálhier
onder Hilvarenbeecq, onder den
gehuchte van [den] Noort, aldaer aen erffenisse
Frans Jan Sebrechts suytwaert, aen erve
van [den] wed[uw]e Willenm Hendrick Lodewijcx west
en[de] noortwaert, streckende oostwaert aen [den]
gemenyne straet, heeft hij comparant wettel[ijck]
ende erffel[ijck] opgedragen, en[de] overgegeven met
affgaen en[de] verthijden inne manieren sulcx
gewoonl[ijck] ende recht is, aen en[de] ten behoeve
van Jan Martens Goeyerts, tsaemen met
alle schepenebrieven, vurwaerden en[de] bescheden
daer aff mentioneren[de], etc[etera], geloevende
als een schuldenaer principael super se etc[etera]
habita et habenda guarandiam, en[de] dat op-
dragen en[de] overgeven etc[etera] ende allen commer
calengie, ofte aental daerinne wesende,
ofte van van huentwegen comende gehel[ijck] aff
te doen, behoudel[ijck] dat hij copere moet
onderhouden, lijden en[de] doegen alle wegen
en[de] gebuyrlijcke rechten daerinne dese huysinge
met recht gehouden is, aen te veerden op
Paessch[en] eerstcoomende, sonder argh ofte
list. Actum et scab[ini] ut supra.*

De cooppenn[ingen] sijn mette slagen - 235 g[u]l[den]

 

* Gedaan en schepenen als bovenstaand

vH zei op ma, 02/08/2021 - 20:40

Erg bedankt weer René! Met je hulp van de vorige keer ben ik toch een eind kunnen komen :)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.