Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kohieren van Verponding 1658 Oostelbeers

Hallo,

Graag vraag ik om jullie hulp betreffende het transcriberen van deze stukken.
Het zijn Kohieren van verponding van de Raad van State uit 1658.

Alvast Dank.

Reacties (5)

Van Rietvelde Johan zei op wo, 06/07/2017 - 21:42

Oistelbeers
Quogieren van den landen, huijsen, weijden, groesen, tienden,
molens gestaen ende gelegen binnen den dorpe van Ostelbeers
onder de quaertieren van kempelant Stadt ende
van Shertogen bos, soe overgebrocht bij de gaertde
aldaer als getacxeert bij de gesworen tacxeerders vanden
selven dorpe in conformiteyt van de Relucie bij den
heeren Raden van Staten der vereenichde nederlanden de
data den 23sten maerti 1649 ende den 5de october
1650 mitsgaders den 14den augusti 1655 daer op
gevolcht ende met naerder ordere van U Edele Meesters
van datene den 26 april 1651ende 25 meij 1651
daerenboven met belasting van U Edele Meesters van data
den 23 meij 1638

Soe hebben wij Schepeenen, borgemeester gesworen
met die gem(m)meijne naebueren van Oijstelbers daer
toe gedaecht end belast Jan Wouters , Dierick
Reijmans ende Willem Daneels achtervolgens
het placcaet van date den 25 meij 1658 die
verponding op den cogier van de voors. dorpe te verdelen
ende een ieders laste est cota aen U Edele Meester over so seijnde

Inden iersten Peter Aert Mijs heeft in pachting een huijs met
een aengelach groot sestals lopensael groes ende lant
met een wijntmolen ende een watermolen toebehorende
het bisdom van den bos van U Edele Meesters ost van wij gecomendeerde
Rentmester verclaert gheen huerseel te hebben daer
Jaerlijcx voor te hebben - 32 mudden rogge noch - 8 mudden
boecweij bos maele noch - 20 gulden in gelt den rag met
den boecweij door malcanderen gevaleert ieder mud op 9 gulden
10 stuyvers te loept ter somme van 400 gulden 16 stuyvers geseden
op VII gulden XV stuyvers ter maent

Den selven Peter Aert Mijs toebehorende een stuck ackerlant
gelegen aldaer groot drie lopensaet en drie spijnt is geset
op III stuyvers ter maent

Daeneel Herpers toebehorende een huijs, groes ende lant
daeraen gelegen groot seven en een half lopensaet is geseden
op V gulden 1 ort ter maent

... Wie kijkt dit eens na?....

Grtjs.

herman geurts zei op do, 06/08/2017 - 17:06

Enkele kleine dingen lees ik anders
Meesters lees ik M met daarboven een o ( dus geen r) en dit staat voor mogenden ( zoals in hoog-mogenden Rade van Brabant)
opt van uw gecommendeerde ipv ost van wij gecommendeerde
gesedt ipv geseden
rog ipv rag

Met mijn aanpassingen wordt het dan:
Oistelbeers
Quogieren van den landen, huijsen, weijden, groesen, tienden,
molens gestaen ende gelegen binnen den dorpe van Ostelbeers
onder de quaertieren van kempelant Stadt ende
van Shertogen bos, soe overgebrocht bij de gaertde
aldaer als getacxeert bij de gesworen tacxeerders vanden
selven dorpe in conformiteyt van de Relucie bij den
heeren Raden van Staten der vereenichde nederlanden de
data den 23sten maerti 1649 ende den 5de october
1650 mitsgaders den 14den augusti 1655 daer op
gevolcht ende met naerder ordere van U Edele Mogenden
van datene den 26 april 1651ende 25 meij 1651
daerenboven met belasting van U Edele Meesters van data
den 23 meij 1638

Soe hebben wij Schepeenen, borgemeester gesworen
met die ge(m)meijne naebueren van Oijstelbers daer
toe gedaecht end belast Jan Wouters , Dierick
Reijmans ende Willem Daneels achtervolgens
het placcaet van date den 25 meij 1658 die
verponding op den cogier van de voors. dorpe te verdelen
ende een ieders laste est cota aen U Edele Mogenden over so seijnde

Inden iersten Peter Aert Mijs heeft in pachting een huijs met
een aengelach groot sestals lopensael groes ende lant
met een wijntmolen ende een watermolen toebehorende
het bisdom van den bos van U Edele Mogenden opt van uw gecomendeerde
Rentmester verclaert gheen huerseel te hebben daer
Jaerlijcx voor te hebben - 32 mudden rogge noch - 8 mudden
boecweij bos maele noch - 20 gulden in gelt den rog met
den boecweij door malcanderen gerekent ieder mud op 9 gulden
10 stuyvers te loept ter somme van 400 gulden 16 stuyvers gerekent
op VII gulden XV stuyvers ter maent

Den selven Peter Aert Mijs toebehorende een stuck ackerlant
gelegen aldaer groot drie lopensaet en drie spijnt is geset
op III stuyvers ter maent

Daeneel Herpers toebehorende een huijs, groes ende lant
daeraen gelegen groot seven en een half lopensaet is gesedt
op V gulden 1 ort ter maent

Van Rietvelde Johan zei op do, 06/08/2017 - 17:37

Dankjewel Herman! Wanneer starten we onze P.S.V ? (Paleografische samenwerkende vennootschap) <LOL>

herman geurts zei op do, 06/08/2017 - 18:57

Ja, die amateurtjes doen het goed. Sommige dingen gaan echter nog boven mijn petje. Ik ben daarom altijd blij met jou scherp oog.

ps. ik heb in de haast zelf toch nog een foutje gemaakt

den boecweij door malcanderen gevaleert ieder mud op 9 gulden
10 stuyvers te loept ter somme van 400 gulden 16 stuyvers geseden
op VII gulden XV stuyvers ter maent

wordt:
den boecweij door malcanderen gerekent ieder mud op 9 gulden
10 stuyvers te loept ter somme van 400 gulden 16 stuyvers gesedt
op VII gulden XV stuyvers ter maent

den boecweij door malcanderen gerekent ieder mud op 9 gulden
10 stuyvers te loept ter somme van 400 gulden 16 stuyvers gesedt
op VII gulden XV stuyvers ter maent

herman geurts zei op do, 06/08/2017 - 18:59

Tijd dat ik vandaag stop . Ga dingen dubbel doen ....

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.