Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kemels en een eenhoorn

Deze tekst komt uit de stadsrekening van Dendermonde van 1540. Als ik het goe dheb gaat het over een veerman die bataald wordt om twee kemels en een eenhoorn te vervoeren (?). Als heemkring van Rupelmonde zijn wij erg beniuwd naar de juiste inhoud. maar dit schrift is voor mij echt te moeilijk.

Kan iemand helpen?

Hartelijk dank

Reacties (4)

René van Weeren zei op di, 07/19/2022 - 18:07

Dag Dirk,

Ik zal later een transcriptie voorzien, maar ik vermoed dat het hier gaat om houten figuren en niet om levende dieren. Mogelijk houden ze verband met de historisch ommegang in Rupelmonde, maar daar weten jullie als lokale experts veel meer van dan ik.

Dirk Gorrebeeck zei op di, 07/19/2022 - 19:51

Dag René

 

Ja sorry, dat had ik niet gemeld. Het gaat over figuren die in een optocht mee getrokken worden naar aanleiding van een kermis of een ommegang of iets dergelijks. Dendermonde is daarovoor bekend met zijn Ros Beiaard. Dat is eigenlijk ook zo'n figuur.

René van Weeren zei op di, 07/19/2022 - 22:26

Vermoedelijk niet foutloos, maar vast een begin

 

Betaelt Jooris Peen/Peer, van dat hij, wezende te
Rupelmonde, volghen[de] den scrivene aen u ghedaen
scrijfven bij mijn hee[re]n van den wet van Rupelmon[de]
zoudt twee kemels ende e[n]en eenhoorne toehooren[de]
den voorsz[eyden] van Rupelmonde voor die aldaer
tscepe te doene ende hier binnen der stede te
brenghen en[de] wederom[m]e thuys te beweghene ts[ame]n V s[chellingen] - gr[oten]

 

Betaelt Ghyzel Vander Linde, Clays
De Mol, Andries Reyns, Jan Van Westvelde,
Bauwin De Grove en[de] Jan Hulsbosch, aerbeyders
en[de] pynders van de voorsz[eyde] kemels en[de] eenhoorne
uutten scepe te doene te draghene in den
um[m]eganck en[de] wed[er]om[m]e tscepe te doene
tsamen III s[chellingen] IIII d[uyten] gr[oten]

 

Betaelt Danneel Coene, scrijnwerck[er], van

ghewrocht hebbene VI daghen, makende eenen

nieuwen kemele midsgaders thout daer aen

bij hem verbesicht tsamen IIII s[chellingen] g[roten]

 

Betaelt Jacop Serrarens, cuype[r] van den
grooten ende cleene reepen verbesicht an den
zelven nieuwen kemele XVIII gr[oten]

 

Betaelt Jooris _____ hoorelkmaker, van
eenen nieuwen toom bij hem ghemaect om[m]e
de voorsz[eyde] kemels IX gr[oten]

 

Betaelt van drie bellen verbesicht
ande voorsz[eyde] kemels III gr[oten]

 

Betaelt Joos Ph[i]l[ip]s[en], stroodecker, van ghedect
thebbent thuusken van beddleem VI gr[oten]

Dirk Gorrebeeck zei op wo, 07/20/2022 - 10:36

Fantastisch René.

Hartelijk dank. Ik zat er zelf met sommige woorden al heel erg naast.

 

Dirk

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.