Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Katline van Eertborne, weduwe Jan Gielis, machtigde zoon Peteren Gielis

Hoewel maar een halve pagina onderaan, gaat deze transcriptie echt nog boven mijn macht. Heel veel dank bij voorbaat voor een transcriptie! Ik kon alvast tot het volgende komen:

Antwerpen, SR#110 1496 deel 2, 243v

Katline van Eertborne wedewe wijlen Jan Gielis op eius tutore machth[icht]
Peeteren Gielis huer sone, Henricke Jacops … …

3 wachters en[de] Lambrecht … ochde … …. opden …
ff. … prtrans … opden causas anders…
pro se opden ….`

``
Katline van Eertborne wedewe wijlen Jan Gielis ende tutore, Peter Gielis

huir … des voirsz[eyde] wijlen Jans wettige sone, Jan vander V…
Henrick Jacops wij[len] Lambrecht Spierinc huere 3 wach… pro se met
van haeren wettigen w… wettigen dochters des voirsz[eyde] wijlen Jan 
Gielis … …. op machth[icht] malcanderen en[de] elck den
meren van[de] zij tsamen voerts, Peteren Golteman, Thomas Hark
Janne Fars, Janne van Eertborne, Marterte van Eertborne danop
wij[len] Janne Bartels tot … gestaen padd hem soliden Catorn….
… quostide vore Abboten debote et deb… p… …
Et ….  prosequonden …
Sub se geloven salvo …
Sub sugille opden XXIen fe[brua]rij [1596]

Reacties (2)

Michel G. zei op di, 04/16/2024 - 17:56

't Is niet echt mijn ding, die latijnse uitdrukkingen. Dus hier en daar zal er vermoedelijk nog wat aan geschaafd moeten worden.

Katline van Eertborne wedewe wijlen Jan Gielis oppidana cum tutore mechticht
Peteren Gielis hueren sone, Henricke Jacops, Janne Vandermeere huere
zwagers ende Lambrechte Spierinc  …. opidani ^ ... in solidum^ omme(?) quoscumque ipsius redditus debita
et debenda petendum et exigendum et omnes ipsius causas motas et movendas
prosequendum. Recht cum potestate substituendi. Gelovende salvo computu quitandum


Katline van Eertborne wedewe wijlen Jan Gielis cum tutore, Peter Gielis
huere ende des voirs. wijlen Jans wettige sone, Jan vander Meere,
Henrick Jacops ende Lambrecht Spierinc huere zwagers pro se et nomine
van hueren wittigen wiven, wittigen dochteren des voirs. wilen Jan 
Gielis quos susceperunt ... omnes opidani mechtigen malcanderen ende elck den
anderen ende zij tsamen voerts, Peteren Holteman, Thomase Back
Janne Faes, Janne van Eertborne, Martene van Eertborne Jacope
Soetman, Peteren Soys oppidani, Wouteren vanden Broecke tSanthoven
ende Janne Bertels tot Merxem geseten pariter et in solidum latorem
omme(?) quoscumque ipsorum redditus debita et debenda petendum et exigendum
Et omnes ipsorum causas motas et movendas prosequendum Recht cum potestate
substituendi. Gelovende. Salvo computu quitandum
Sub sigillo opidi XXIen februarij

Alexander Thijs zei op di, 04/16/2024 - 18:48

Zeer veel dank Michel voor dit prachtige resultaat! Deze namen helpen mij weer verder!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.