Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kan iemand helpen de puntjes op de "i" te zetten? 1676

Een groot deel heb ik kunnen ontcijferen, maar er zitten nog wat gaten in. Kan iemand helpen? Veel dank!

 

[in de marge ƒ 400 contant]

Wij Cornelis Vlooswijk (?) en Jacob Popta Schepenen in 

Amsteldam oirconde en kenne dat voor ons gecompareert

is Niesie Jans weduwe van zaliger (?) Jan Jansz van 

Maersen  .... tot ..... geassisteert met 

Hendrik Jansz de Jongh ..... 

als hare .... voogt in ... Zij geliede 

vercoft, opgedragen en quijtgescholden hebben aen 

Willem Jansz Tijm goutdraet trecker een huijs en erve 

staende en liggende .... Catuyserstraet

Belent ten oosten Pieter Cornelisz ... 

den gemeene muijr is gemeene …. die achter

om loopt …gemeene goot .... zijde 

tot aen de Cathuyserstraet en ….het stats

….huijs, ………… tot achter 

……. de staet, voorts in allere ,,,,,

’t voors huijs …. aldaargelegen is beheint en betimmert

staet, … sij comparants ……

…. betaelt … de laets penning …..

zoo dat …. ……. principael en …..

Hendrik Jansz de Jongh als borg ….. is …

.. vooral zoude ………

………. 

………. huijs .. te vrijen en vrij

te waren jaar ende dagh als ….

zonder arg of list .. oirconde …

bezegel …. den 10 marti 1676

Reacties (2)

Rene van Weeren zei op do, 06/11/2020 - 13:22

Mijn poging. Op basis van de omschrijving lijkt dit de huidige locatie noordelijke hoek Karthuizerstraat / Tichelstraat te zijn; ten westen daarvan stond de stadsgieterij, nu nog terug te vinden in de naam Gietersstraat.

 

[linkermarge: f 400 cont[ant]

Wij [Lieven van Loon doorgehaald] Cornelis Cloeck en Jacob Popta, schepenen in
Amsterdam, oirconde[n] en kenne dat voor ons gecompareert
is Niesie Jans, wed[uw]e ban zal[ige]r Jan Jansz van
Maersen, wonende tot Overdiemen, geassisteert met
Hendrik Jansz de Jongh, wonende tot Aelsmeer
als hare gecoren voogt in desen. En geliede
vercoft, opgedragen en quytgeschouden te hebben aen
Willem Jansz Tijm, goutdraettrecker, een huys en erve
staende en leggende in de Catuyserstraet,
belent ter oosten Pieter Cornelisz met
een gemeene muyr en gemeene waterloosinge die achter-
om loopt met een gemeene goot aen de westzijde
tot aen de Cathuyserstraet, en ten westen het Stats-
giethuys, streckende voor van de straet tot achter
aen 't erff in de Tichelstraet, voorts in allen schijne
't voorsz[eyde] huys en erve aldaar gelegen is, beheint en betimmert
staet. En sij comparante geliede hieroff al voldaen
en welbetaelt te wesen den laest penning metten eersten
zoodat sij daeromme [bel doorgehaald] sels principael en de voorn[oemte]
Henrik Jansz de Jongh als birg tezamen en elx=
een vooral zonder eenig smaldeling beloofdden
(onder 't verand van alle hunne respective goederen
roerende etc[etera]) 't voorsz[eyde] huys en erve te vrijen en vrij
te waren jaar en dagh als and[er] et[cetrera]. Des beloofde etc[etera]
zonder arg en list. In oirconde deser brieve
bezegelt met onss[en] zegelen den 10 martii 1676.

Jan Thijm zei op do, 06/11/2020 - 23:28

Beste Rene, veel dank! Dat is wel meer dan even de puntjes op de "i". Prachtig ook hoe je de locatie van het huis precies weet te determineren.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.