Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kan iemand dit ontcijferen?

Hallo,

 

Ik heb wat problemen bij het lezen van het laatste stuk van de tekst, kan iemand me hierbij helpen aub? alvast bedankt!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 08/09/2022 - 11:10

Mijn poging:

 

sullen geint worden ende consisteren in t'gene naevolgende
den voorn. heer pasteur ende kerckmeesters sullen vermogen
te trecken van den buytenman van eene pleyte ofte ganwendel...
d'welcke aldaer sal gelost worden vijfrf schellingen grooten van
een heude schip 2 schellingen 6 gulden van een buysen 2 schellingen 6 gulden, van een
eertvelder 2 schellingen 6 gulden, van yeder duyst hants thien grooten ende
het hondert naer advenant, waervan den binnenman sal
schuldich sijn te betaelen de helft, sijnde bij de voorsz. contranten
besproken datter metten eersten sullen aen den dam van Lokerhaute
gemaeckt worden twee canaelen ofte waterloopen
d'eene an de kille van de voorsz. Aert ende d'andere aen de
hofstede Jan Aerts omme de wateren daerduere te doen
sueren ende mede den kerckendam sal worden bevrijt van
impetuositeyt van de voorsz. opwateren finaelijck es gesloten
ende gearresteert dat alle de costen die der dit tegenwoordich
jaer sijn geschiet int opmaecken van de voorn. kerckendam sullen
bij de transigenten betaelt worden volgende de bestedinge
daervan gemaeckt half ende half. Aldus gecontracteert
den elffden Aprillis 1633 ende bij de contractanten
onderteeckent, ende was onderteeckent Melchior pastor
de Lokris, Jan Brugman, Jan van Doorslaer,
Bock, Pieter Ongenae, D. van Ecke t'voorsz, Jagens
de lobse.
D. de Bosschere 1633
Jan Bruggheman
Pieter ...Jacques de Loose
Jan v. Doirslaer 1633
etc.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.