Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Johan Poirters, Heijltien Raijmakers, Pieter Wagemans oud burgm v Helmond 2

Nog zo'n zelfde vonnis, wie kan/wil dit transcriberen?

Bij voorbaat hartelijk dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/17/2020 - 12:38

Dit staat er volgens mij:

 

Johan Poorters, wonende binen de
stadt Helmont, als getrout hebbende
Heylken Dircx Raeijmakers,
tevooren weduwe van Pieter
Wagemans, in sijn leven burgemeester
der voorsz. stadt Helmont, suppliant.

Schepenen ende secretaris derselver
stadt Helmomt, prescribenten.

Gesien in den Raede van Brabant de requeste
bij ofte vanwegen den voorsz. suppliant op den 15
der voorleden maent Meij aen de voorsz. Raede
gepresenteert, gesien tot dien de rescriptie met te annexe stucken
bij de prescribenten daerjegens ingedient,
ende op alles geleth t'geene in desen testonde.
Den Raadt ontseijt den suppliant sijn versoeck
bij de voorsz. requeste gedaen, ende
condemneert deselve in de costen. Actum in den
Raede den achtsten junij 1671.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.