Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Johan Poirters, Heijltien Raijmakers, Pieter Wagemans oud burgm v Helmond

Scan afkomstig uit criminele vonnissen. Meer dan de namen kan ik er niet van lezen, wie wel?

 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/17/2020 - 12:34

Hier mijn 'vertaling':

 

Johan Poirters, wonenden tot Helmont,
als getrout hebbende Heylken Dircx
Raijmakers, tevooren weduwe van
Pieter Wageman, in sijn leven burgemeester
der stadt Helmont voorsz., suppliant.

Geerloff Zuijcker, secretaris der
stadt Helmont, rescribent.

Gesien in den Raede van Brabant de requeste bij ofte van-
wegen den voorsz. suppliant op den 12 Meij jonghstleden aen den
voorsz. Raede gepresenteert, gesien tot dien de
rescriptie bij den rescribent daerjegens ingedient, ende
op alles geleth. Den  Raedt ordonneert den
rescribent, mitsgaders allen anderen die de rekeninge,
breeder in de voorsz. requeste vermelt, moeten doen, ofte
daerover staen, den suppliant te doen erlangen expeditie
binnen den tijt van ses weken naer insinuatie
op peene van evocatie aen desen Raede. Actum den
20 Juny 1670.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.