Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Jacob Pietersz Goedkoop uit Aalsmeer

 https://archief.amsterdam/indexen/deeds/7d0f15bc-67a6-432c-9540-7475c9d85037

 

Al verschillende malen ben ik geweldig geholpen bij het ontcijferen van een 17e eeuwse tekst door de heer Geert Ouweneel. Ik probeer u zo min mogelijk lastig te vallen, maar soms zijn de teksten voor mij echt niet duidelijk. Onderhavige tekst gaat over de diefstal van een beugeltas met zilveren beugel in 1689 door(?) Jacob Pietersz Goetkoop uit Aalsmeer *ca 1654, m.i. zoon van Pieter Jacobs Goedkoop en Neeltje Pieters van Galen, en gehuwd in 1688 met Annetje Egberts. Deze Jacob Pietersz wordt verder niet meer in de archieven (Kohieren van Rijnland) genoemd mbt erfenissen e.d.. Daarom hoop ik uit dit verhaal iets te kunnen opmaken over zijn verdere lot ...

 

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/04/2023 - 10:54

Beste Diewertje, je valt mij helemaal niet lastig en schroom niet om nieuwe aanvragen te doen.

Ontslaegen mits
restituerende
de beugeltas
ende goed
...
Jacob Pieterse Goetkoop van Aelsmeer,
oudt 34 jaren, tabackvercoper, bekent uyt
corswijl een beugeltas met een tuygje van
de vrou in judicio present in sijn sack gestoken te hebben,
gevraagt of hij niet een beugeltas met een silver
tuygje uyt het huys van Hendrickjen Ider
heeft genomen, segt sulx maer uyt
corswijl gedaen te hebben en bereyt te sijn
omme wederom te geven, segt dat sij't hem
geleyt heeft op sijn schort om te laten kijcken,
doch seyt d'voorsz. vrouw dat hij t'haer
uyt de handen geruckt heeft en daerme is
doorgegaan tegens haer wil ende haer een stoot
op de borst heeft gegeven, sij segt datter
6 achtentwintigen sijn ingeweest,
compareerde in judico Willempje Barents ende verclaert
gehoort te hebben dat sij hij't de vrouw met gewelt ont-
nomen heeft, also sij daer in huys te dier tijt op't
bedt aen de koorts sieck lach.
Gevraegt waer hij de tas heeft, segt die tot
sijnent opt bedt achter de kussens gesmeten te hebben.
Actum et præses ut supra

corswijl: genoegen, plezier, vermaak.
achtentwintig: de achtentwintig was een Nederlandse munt ter waarde van 28 stuivers

Dieuwertje Goedkooop zei op vr, 08/04/2023 - 11:32

Beste Geert,

Hartelijk dank weer! Het schijnt niet goed met Jacob te zijn gegaan, want bij de verdeling van de erfenissen wordt hij in Aalsmeer niet meer genoemd! Wat was nou meer waard? De zilveren beugel of de 168 stuivers? Ik vind het geweldig knap dat je dit zomaar uit de mouw schudt, want ik zit urenlang te turen op zo'n tekst, en dan weet ik nog niet of hij het echt had gedaan… En ik had net gedacht dat Jacob van "goede huize" kwam…

Ik heb zo nog een heleboel onopgeloste raadsels, die ik eerst probeer in hun context te zetten. 

René van Weeren zei op vr, 08/04/2023 - 14:14

Op basis van Geerts werk een paar aanvullingen en aanpassingen

Ontslaegen mits
restitueren-
de beugeltas
en v[er]der goed
C[osten] en m[isen]*

Jacob Pieterse Goetkoop van Aelsmeer,
oudt 34 jaren, tabackv[er]coper, bekent uyt
corswijl een beugeltas met een tuygje van
de vrou in judicio present in sijn sack gestoken t' hebben,
gevraagt of hij niet een beugeltas met een silver
tuygje uyt het huys van Hendrickjen Ider
heeft genomen, segt sulx maer uyt
corswijl gedaen te hebben en bereyt te sijn
omme wederom te geven, segt dat sij 't hem
geleyt heeft op sijn schort om te laten kijcken,
doch seyt d' voorsz. vrouw dat hij 't haer
uyt de handen geruckt heeft en daerme is
doorgegaan tegens haer wil ende haer een stoot
op de borst heeft gegeven, sij segt datter
6 achtentwintigen sijn ingeweest,
compareerde in judico Willemtje Barents ende verclaert
gehoort te hebben dat hij 't de vrouw met gewelt ont-
nomen heeft, also sij daer in huys te dier tijt op 't
bedt aen de koorts sieck lach.
Gevraagt waer hij de tas gelaten heeft, segt die tot
sijnert opt bedt achter de kussens gesmeten te hebben.
Actum et praes[entibus] ut supra

* costen en misen = veroordeling van de dader in de kosten die justitie gemaakt heeft voor de procesvoering, strafoplegging en tenuitvoerlegging van de straf

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.