Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Inventaris

Goedemorgen iedereen, 

 

Zou iemand deze inventaris voor mij willen transcriberen? 

 

Hartelijke groet, 

 

Kaya 

Reacties (9)

kaya zei op di, 06/21/2022 - 11:35

x

Kaya zei op di, 06/21/2022 - 11:35

x

Kaya zei op di, 06/21/2022 - 11:36

x

Kaya zei op di, 06/21/2022 - 11:37

x

Kaya zei op di, 06/21/2022 - 11:37

x

Kaya zei op di, 06/21/2022 - 11:37

x

Kaya zei op di, 06/21/2022 - 11:38

x

Geert Ouweneel zei op di, 06/21/2022 - 16:20

Wij ondergeschrevens geswoor-
en prijseersters der stad
Leyden, hebben ten versoeke
van de voogden over het
minderjarigh kint van
do. Goderfridus van Kempen
getaxeert dese naervolgende
goederen

Ses paar nieuwe slaep-
lakens        66.0.0
Seven paer dito    48.0.0
1 paer fijne dito    10.0.0
7 ouwe lakens        14.0.0
2 paer nieuwe anderhalve
breete            9.0.0
12 slaeplakens anderhal-
ve breete        15.0.0
8 paer fijne sloopen        30.0.0
5 paer dito nieuwe        18.0.0
12 dito sloopen        10.0.0
6 wieg sloopen        4.0.0
6 glas gardijnen        10.0.0
Zes groot dammast
taffellaken            18.0.0
Een dito kleyn dam-
mast                2.0.0 /
14 taffellakens            46.0.0
1 dosijn dammaste servette
gesayde blommen        14.0.0
22 servetten 1 soort        20.0.0
2 dito                16.0.0
1 dosijn dito            7.0.0
23 dito                16.0.0
14 dito nieuwe            10.0.0
11 dito                5.0.0
8 dammaste luere        6.0.0
5 fijne schortelekleen        7.10.0
12 handoeken            2.10.0
30 vrouwe hemden        85.0.0
10 mans hemde        12.0.0

Luyermande goet
Een houte steltsel        12.0.0
1 dito met 1 pareltgen    2.0.0
19 mutsen en 13 fleppen    9.0.0
1 treckmutsgen        0.2.0
4 frantse neusdoeckgens    2.0.0
Drie dito geparelt        0.10.0
Seven bovenmutsgens    1.0.0
Een lijbort            0.5.0 /
1 gekeepert kinder tabbertgen    0.10.0
1 gestickte satijne deeken        3.0.0
1 kapluyr en een katoene borst-
rock                3.0.0
7 kroplappen            2.0.0
4 witte mans hemdtrocken    6.0.0
4 dito onderbroeken        4.0.0
6 mans bovenmutsen        1.10.0
9 dito ondermutsen        1.0.0
4 nachtdassen        1.10.0
19 beffen            1.0.0
9 nieuwe sack neusdoecken    12.0.0
12 dito                4.0.0
8 dito                4.0.0
6 treckmutsen            3.0.0
4 kornetmutsen        1.0.0
7 neersticken            2.0.0
2 paer vrouwe handschoenen    1.0.0
8 paar platte mouwe        4.0.0
1 dammast schoorsteenkleet
met 12 el kant            10.0.0
3 schoorsteen-kleen met kant    8.0.0
1 taffelkleetgen met kant    5.0.0
1 geblomt schoorsteen-kleet        4.0.0
1 dito taffelkleet        2.0.0
2 dito schoorsteen-kleetgens        3.0.0
2 gestooke panioor        10.0.0    /
1 kaskleetge met kant    1.0.0
Een raponte rock        5.0.0 /
                

Huysraadt ende imboedel
19 kleerstocken        3.0.0
1 bakermat            0.15.0
1 kleermanden        0.5.0
2 wiegen            3.0.0
1 ben                1.0.0
1 vouwplanck            0.5.0
1 kleer-rack            2.0.0
1 blat van 1 taffel        1.10.0
2 munnicke            3.0.0
2 droogmandens        1.10.0
1 broey ton            1.0.0
1 vleys kuyp            2.0.0
1 kack-stoel            1.0.0
3 leere                2.10.0
2 borsse            2.10.0
1 was banck            0.10.0
1 hort spit            2.0.0
1 katoene deeken        6.0.0
1 groene deeken        9.0.0
1 dito ouwe            2.0.0
Twee beddens        36.0.0
Twee hooftpeuluwen        12.0.0 /
4 kussens            15.0.0
2 witte beddekleen        7.0.0
3 witter deekens        14.0.0
2 dito groene            7.0.0
1 ledekant met groen behang-
sel                20.0.0
1 taffel                2.10.0
1 taffelkleer            1.10.0
2 spiegel            15.0.0
3 stoelen            1.0.0
1 kaart                1.0.0
1 bed                24.0.0
1 hooftpeuluw            5.0.0
1 raponte deeken        16.0.0
1 witte deeken            5.0.0
1 groen beddekleet        3.0.0
1 taffel                0.15.0
2 gordijnen rabat schoorsteen-
kleet                8.0.0
2 slechte stoelen        1.0.0
2 taffreelen            0.15.0
Drie kaarten            2.0.0 /
5 ouwe matten        1.10.0
Vijff taffreelen            7.0.0
2 kaartgens            0.10.0
1 spiegel            2.0.0
4 stoelen            2.10.0
4 groene kussens        2.10.0
2 wieg-kleetgens        1.10.0
1 mat                0.6.0
1 bed                25.0.0
1 hooft peuluwe        4.0.0
4 oorkussens            9.0.0
1 ledekantgen met groen
behangsel            8.0.0
1 duystse Bijbel        14.0.0
2 boeken in quarto inge-
naayt                2.0.0
3 dito gebonden        4.0.0
5 dito in octovo gebonden    3.0.0
Vier roo stoelen        14.0.0
Twee geboende stoelen    1.10.0 /
2 groene kussens        3.0.0
4 kaarten            12.0.0
1 solfertgen            2.0.0
Eenige oude matten ende een dito    1.0.0
Een bede ende 1 hooftpeuluwe t'samen    58.0.0
1 stroo matras            1.10.0
1 groene sprey 2.10.0        10.10.0
1 groen behangsel        46.1.0
1 steene taffel met ivoor    24.0.0
6 groene stoelen        24.0.0
2 roo dito            7.0.0
3 stoelen 1 setel        3.10.0
4 groende trijpte kussens    6.0.0
1 groote teetaffel        8.0.0
1 dito kleyne            4.0.0
1 spiegel            12.0.0
1 prentgen met een vergulde lijst    2.10.0
1 soldertgen            2.0.0
1 Spaanse mat        2.0.0
7 matten            1.10.0
4 praamtgens            2.0.0 /
1 taffel met 1 groen kleetgen    4.0.0
1 paars behangsel tot een
bedsteede            12.0.0
1 schoorsteen-kleet        3.10.0
7 geboende stoelen        4.0.0
7 sit kussens            12.0.0
1 spiegel            4.0.0
16 taffreelen soo groot als kleyn    54.0.0
1 plaet met koopere ringen    6.0.0
1 staanplaat            4.0.0
13 delffse schootelen        3.0.0
2 oly flesgens            0.10.0
2 palletgens            0.5.0
5 mattgens            2.0.0
Een noteboome kas        55.0.0
1 dito taffel            13.0.0
1 rustbanck met een matras    20.0.0
8 bruyne strijpte stoelen    22.0.0
1 spiegel            30.0.0
9 taffreelen            90.0.0
1 staande ijser        5.0.0
2 albasterde beelden        7.0.0
7 witte neelden        3.0.0
4 matte            4.0.0 /
1 taffel                1.10.0
1 schenck taffeltgen        1.0.0
1 blaatgen            1.0.0
8 stoelen            3.0.0
3 tabletgen            4.0.0
1 rack                1.0.0
1 schutgen            0.15.0
1 knaapgen            0.5.0
1 koffy moolen            6.6.0
9 stooven            1.5.0
1 fruyt bennetgen        1.10.0
1 fles met 1 silvere lit        1.10.0
1 dito gesneen        0.15.0
2 platte            0.10.0
12 grootte            2.10.0
37 kleyne            4.0.0
1 wastobben            1.10.0 /

Porceleyn
1 doofpot            20.0.0
2 drielingen            5.0.0
1 dito stickende        1.0.0
6 schaaltgens            14.0.0
4 booterschooteltgens    4.0.0
5 mosterschooteltgens    4.0.0
5 mosterschooteltgens    8.0.0
4 klapmutsgens        5.10.0
1 dito stickend            0.10.0
2 blaeuwe spoelkommen    4.0.0
1 dito bruyne            1.5.0
2 kommetgens        1.10.0
5 koffy koppen        3.0.0
23 backgens            7.0.0
1 dito stickend            0.2.0
24 koppgens            8.0.0
6 kleyne koppgens        1.15.0
2 beekertgens            3.0.0
8 bruyne kopgens        2.5.0
8 schooteltgens        6.0.0
2 leggende kinnetgens    1.10.0
8 kleyne flesgens        2.0.0
1 plat dooffpotgen        2.0.0 /

Delffs
9 delffse booter schootelt-
gens                1.0.0
2 dito schootels        0.10.0
1 dito groot            0.10.0
2 dito roode treckpotten    1.10.0
12 borden            1.10.0
6 dito confetier schutteltgens
en 1 dito wat grooter        0.15.0
1 dito backgens        0.5.0
19 schilp-kommen        3.0.0
2 dito                0.5.0
2 booterschaaltgens        0.5.0
3 witte koppen        0.5.0
1 mosters schooteltgen en
2 suykerpotgens, t'samen    0.10.0
14 taffelborden        1.0.0
Eenige potten            1.0.0
1 lepelthuys met houte lepels    0.5.0
1 kaars-lae            0.5.0
1 scherm            6.0.0
1 vatebem            0.10.0
1 stilletgen            1.5.0
1 schaarbort            0.5.0
2 vloote            0.10.0
3 backe in de poort        0.15.0
1 kannebort            0.5.0
2 komme met tinne litte    0.10.0
2 dito wijn kanne        0.10.0 /

Tin
2 twaelff borden        12.0.0
1 tien bord            5.0.0
Ses ses borden        17.0.0
Drie vier £            6.0.0
4 achiette met fucalle randen    5.0.0
Drie met bree randen        2.10.0
1 tinne back            3.0.0
2 moster-fisiertgens        0.10.0
Drie waterpotten        3.10.0
Een spoug-potgen        0.10.0
12 borden            6.0.0
4 soutvatgens            1.10.0
1 dito                0.5.0
1 com met 1 decksel        1.5.0
1 pijp-kannetgen        0.10.0
1 tuyt                0.10.0
1 beeker            0.5.0
1 peper-doosgen        0.5.0
2 kommetgens        0.10.0
Elf lepels            0.15.0
1 schavotge            0.15.0 /

Kooper
1 asketel            8.0.0
1 doofpot            9.0.0
1 visketel            5.10.0
1 comfoor            8.0.0
1 beddepan            1.10.0
2 taart pannen            9.0.0
1 kleyn keteltgen        2.10.0
1 becke            3.0.0
1 mart-emmer            2.10.0
1 vorm om pastey te backen        2.0.0
2 witte backen met kooper
randen                3.0.0
1 blick                1.10.0
1 lamp                1.5.0
1 comfoortge            2.10.0
1 tabackx-comfoortge        0.10.0
1 vijsel                2.0.0
2 kandelaars            2.5.0
2 schuymspanen        1.0.0
3 blakers            2.0.0
2 fruyters            0.10.0
1 blaker van een lantaarn    1.0.0
1 schelletgen            1.5.0
1 tang                1.10.0
1 besem            1.0.0
1 domper            0.5.0
1 tee keetel            1.0.0 /

Blick ende iserwerck
1 koffy kan            0.15.0
1 blaker            0.5.0
1 gate lepel            0.5.0
2 roosters            0.15.0
1 heugel            0.15.0
1 kettingh            1.0.0
1 braad-spit            1.0.0
1 braad-lepel            0.10.0
1 koek-schopge        0.5.0
1 asschop            0.10.0
3 ijsere potten            3.0.0
1 kom-foor            1.0.0
1 braat spit            0.5.0
16 messen            1.10.0
3 staande ijsers        7.0.0
1 kruyt doos            0.5.0
                1886.1.0
Aldus gewardeert ende geprijseert bij ons
ondergeschreven geswoore prijseersters op sooda-
nige somme als achter elke post uytge-
trocken staat. Actum Leyden den 24 October
1695.
Adriana Verbrugge
Catarina des Quiens

 

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 09:30

Heel fijn, Geert! Heel erg bedankt weer! Hier heb ik veel aan. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.