Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

interpretatie (vroeg) 17de-eeuwse tekst

Beste lezer, 

In het RA van Heeze staat in 1607 deze tekst: 

"Mathijs Anthonis van Gael en Jan, sijn broeder, hebben overgegeven en machtich gemaeckt Lambrechten Beeckmans een testamente met allen henne gerechticheyt, gelyck Jan Beeckmans en Maryken, syne huysvrouwe, bij hennen leven Agnesen (Thijs Dirk Daems), hender beyder moeder, gemaeckt hebben, ter sommen van 50 gld., gelovende Mathys en Jan voirsz. nu noch tot egeenen dagen, soe vele den voirsz. testamente mocht aengaen, daer op niet meer te heysschen, soecken oft maenen."

Het is al super deluxe natuurlijk dat het al getranscribeerd is, maar helaas kan ik het toch niet helemaal interpreteren...

Snapt iemand misschien wat hier (juridisch gezien) gebeurt? 

De locatie van de transcriptie: 

https://bedenkgedenk.eu/genealogie/guus/bronnen/HLZR%201604-07.htm

het gaat om 76v, datum 17-5-1607  

 

Hartelijke groet, Sanne

Reacties (2)

René van Weeren zei op do, 02/16/2023 - 21:03

Ik heb hem ook een paar keer moeten lezen, maar volgens mij is het zo:

- Jan Beeckmans en zijn vrouw Maryken hebben samen een testament opgesteld.

- In dat testament hebben zij Agnes Thijs Dirk Daems tot hun gemachtigde benoemd (op zich is dat opvallend, omdat doorgaans dit aan mannen werd gegeven omdat vrouwen formeel geen handelingsbevoegdheid hadden)

- Agnes is de moeder van Mathijs Anthonis van Gael en Jan van Gael

- Mathijs Anthonis en Jan geven de machtiging betreffende het testament en de rechten die men op basis van dit testament kon laten gelden (bijvoorbeeld het ontvangen van renten of tienden) nu over aan Lambrecht Beeckmans. Zij ontvangen in ruil daarvoor 50 gulden.

Een paar vragen die waard zijn om na te gaan:

- Wat is de relatie tussen Jan Beeckmans, zijn echtgenote Maryken en Lambrecht Beeckmans?

- Waarom vindt de overdracht plaats? Als er sprake is van een ouder-kind relatie, dan zou het kunnen dat Lambrecht op dat moment meerderjarig werd en daarmee handelingsbekwaam.

- Treden de beide zoons op namens hun moeder Agnes omdat zij als vrouw formeel niet handelingsbevoegd is? of is zij al overleden (vermoedelijk niet, want dan zou er een vermelding als 'wijlen' of 'zaliger' of dergelijk staan).

Sanne zei op vr, 02/17/2023 - 09:37

Goedemorgen René, 

Heel hartelijk dank voor de systematische en grondige interpretatie - zoals altijd!

En heel erg bedankt voor de vragen die je als leidraad voor me achter laat, ik ga op zoek :)

Alvast een goed weekend en hartelijke groet, Sanne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.