Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Interpretatie transcriptie

Beste lezer, 

 

Ik vraag me af hoe ik de volgende zinssnede moet interpreteren: 

"...voirt alomme aen die ghemeynt Willem Walscharts Art geheiten den Bercker ..."

Het gaat deze tekst: 

https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B96589425…

 

Zou ik moeten lezen: 
"...voirt alomme aen die ghemeynt, Willem Walscharts, Art geheiten den Bercker ..." ?

 

Of zou ik hieruit kunnen halen dat Willem Walscharts ook wel Art den Bercker heet?

 

Dat laatste zou wel ontzettend leuk zijn, dan heeft men zijn achternaam dus van Walscharts naar Art afgekort. 

Zou iemand in dat geval weten wat 'den Bercker' betekent? Is dat een beroep ofzo? 

 

Hartelijke groet, Sanne

Reacties (6)

herman zei op zo, 03/28/2021 - 23:39

Om dit precies te weten moet je eigenlijk naar het origineel. Staan er punten en komma's? en waar precies. Staat er bv een punt achter gemeijnt? of juist komma's zoals jij aangeeft. Anders blijft het gokken. En wat betreft de naam Den Bercker, dit lijkt me een variatie op Beerckers k(inderen) in de eerste zin.

Sanne zei op wo, 03/31/2021 - 21:30

Hallo Herman, heel erg bedankt voor de reactie..!

hartelijke groet, Sanne

Sanne zei op wo, 03/31/2021 - 21:33

Beste lezer, 

 

Aangehecht het originele document, ik vrees dat ik er niet veel van kan maken. 

Is er iemand die nieuw licht kan werpen op de vraag of 'Art' en 'die Bercker' andere namen zijn van Willem Walschars? Of is Art geheten die Bercker een andere belender? 

 

Voor de zekerheid nog even de link naar de transcriptie:

https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B96589425…

 

Vriendelijke groet, Sanne

herman zei op do, 04/01/2021 - 00:18

Sanne, hoewel ik niet alles kan lezen, blijkt uit de akte wel duidelijk dat Art die Bercker een ander persoon is als Willem Walschars.  Hieronder wat ik er van heb weten te brouwen. Niet compleet of foutloos maar voldoende om jou vraag te kunnen beantwoorden.

 

De heijlighgeestmeesters van Helmont hebben erflic overgh(egeven) ende opgedragen Heynen Dries ende mede tot behoeff Beerckens kijnder alsulcken allen hun recht toeseggen dat sij als hey(lig)gheestmeesters hebben off hebben moegen aen alsulcke VIII ? lopen rogs erfpacht de mate van zom.. en alsmen jaerlicx ende erflic souden is te gelden op mijn vrouwe lichtmissendach te betalen ende mede van eenen sesterpart lants gelegen int goet tot Braken in de P(aro)chie van Lierop neven erfvens? Jans Bemers/Beniers ixvo? ende ... alomme aen die ghemeijt ald(aa)r welcke viii lopen lopen rogs erfpacht voorschreven Willem Walstgans  ..... (een woord doorgehaald/tussengevoegd?) voortijts v(er)coght had ende geloeft had  te gelden Arnen geheten Den Berckt aen noch allen hen recht ende to(e)seggen die sij hebben off in deessen meenende? hebben moegen aen alsulcken twe? lopen sester rogs erfpacht de mate voorss. almen jairlics ende erflic sculden is te gelden op Onse Vrouwe Lichtmissedach te betalen van ende uut eene seste part lants gelegen in de parochijnen? van Lierop te stede geheeten Heersel tussen erfe Derijc Smeets aen eenen sijde ende  Hermens Marten Lijskens soen ixa-a sth? mette eene eind aen die ghemeijne straet aldaar welcke seste part lants voirs Aert die Bercht voirtijts verspacht? had   Heinen voorschreven voirs die twe erfpachts voorschreven, gelijc ( onleesbaar voor mij) van zom... , daer opgemaect etc ende gemecht? actum th? Jan Snoecx

René van Weeren zei op do, 04/01/2021 - 08:30

Mijn poging, ik kwam eveneens niet uit het bovengeschreven woord halverwege, zie {}

 

Die Heyligheestmeesters van Helmont hebben erflic ov[er]g[egeven] end opged[raegen] Hey[n]ric Dries end mede tot
behoeff 's berckers kynder, allen hen recht toesegge[nde], dat sij als Heygheestmeest[er]s hebben off
hebben mochte[n] aen alsulke[n] vier lopen rogss erfpachts d[er] mate[n] va[n] Zome[r]en als me[n] jaerlick end erflick
sculd[ig] is te geld[en] op Onser Vrouwe[n] Lichtmischdach te betalen end uut ene[n] sestersaet lants, geleg[en]
in 't goet ter Braken in de p[aro]chie van Lierop neven erfenisz Jans Bruyns ex u[n]o end anders alom[m]e
aen die ghemeynt alder welck vier lopen lopen rogss erfpachts voersz[eyt] Wille[m] Walstharts {} voir-
tijts v[er]cocht had end geloeft had te gelde[n] Arien geheite[n] den berck[er]. Item noch allen hen recht end
tosegge[n] die sij hebbe[n] off in en[n]ige[n] maniere[n] hebben mochte[n] aen alsulkerne twe lopen erfpachts d[er]
mate[n] voirsz[eyt] als me[n] jaerlics end erflick sculd[ig] is te geld[en] op Onsz[er] Vrouwe[n] Lichtmischdach te betale[n] va[n]
end uut ene[n] sest[er]saet lants, gelegen in d[er] p[aro]chien van Lierop t[er] stede geheite[n] Heersel tussche[n] erf[enisse] Diryc
Smeets aen d'een sijde end Hermens Marten Lijskernssoon ex a[lter]o, str[eckende] mette[n] ene[n] eynde aen die ghemeynen
straet ald[er] welc sest[er]saet lants voirs[zeyt] Aert die berck[er] voirtijts v[er]erfpacht had Hend[ric] voirsz[eyt] voir die twe
lopen rogss erfpachts voirsz[eyt] gelijc scepene[n] lette[r][en]} va[n] Zom[er]en etc[etera]n[de] opgemachtich[en] end gerechtich[en]
t[estis] Jan Snoeckx

Sanne zei op do, 04/01/2021 - 08:45

Goedemorgen Herman en René, 

 

Nu ik jullie transcripties zie, kan ik de handgeschreven tekst (min of meer) volgen. Zo te zien staat er inderdaad heel wat tekst tussen 'Willem Walscharts' een 'Art geheten ..'. Dus inderdaad, dat lijkt helemaal niks met elkaar te maken te hebben. 

Dan hoef ik ook niet meer te zoeken in die hoek, dat is ook verhelderend!

 

Heel hartelijk bedankt, en een fijne dag, 

Groet, Sanne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.