Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

ik kan dit niet lezen. Wie helpt?

In deze notariële akte komt de naam van mijn voorvader voor (3e r. van boven: Pieter Goriszn. Smit)

Het zou gaan om een verklaring, gedateerd 15-07-1664 en meer namen bevatten. 

Ik kan het met geen mogelijkheid ontcijferen. Wil iemand het proberen?

Bij voorbaat dank. 

Cobi Nieuwland

 

Reacties (10)

Geert Ouweneel zei op za, 11/21/2020 - 16:00

ik heb de aktew ook even afgemaakt.

 

Op huyden den 15en July anno 1664
compareerde voor mijn Gualterus Walthery, openbaer
notaris etc., Jan Blaes ende Pieter Gorissen Smith,
beyde jegenwoordigh armmeesters van den dorpe
van Nieuwleckerlandt, dewelcke verclaerden,
alsoo Cornelis Ariensz Molenaer op den molen van
den voorsz. dorpe, jegenwoordcih gedestineert is
in gijselinge in de herberge van den Weyman binnen
deser stede, door ende vanweegen Poulus Jansze van Asgeanthor, pachter
van den impost opt gemael over den Alblasserweert, ter
oirsake van seeckere pretense fraude die den-
selven pachter sustineerde bij den voorsz. molenaer
te sijn gecommitteert over het frauderen van
een sack terruw, inhoudenden ongevaerlijck ander-
halff schepel, bij provisie onder protestatie
te sullen betaelen alle de costen in de voorsz.
gijselinge, soo over verteeringe ter voorsz. herberge,
costen van den heer officier ende dienaers van de justitie,
mitsgaders van de deurwaerder als andersints gevallen,
mitsgaders haerselven te constitueren bij desen cautionarisen
ende borgen voor't gewijsde van de Ed. camere ju-
dicieel deser stede, omme oft gebeurde denselven molenaer
ter oirsake van de voormelte pretense fraude
mocht werden gecondemneert in eenige, dese
ofte geene boete, al t'selve als haeren eygen schult
te sullen voldoen, op te leggen ende betaelen, ten dien
eynde wel expresselijck renuntierende van de
beneficien ordinis divisionis et excussionis, van den
effecte vandien haer houdende onderricht,
tot naercominge van hetwelcke voorsz. staet,
verclaerden sij comparanten te verbinden haere persoonen
ende goederen, roerende ende onroerende, present
ende toecomende, makende deselve subject
allen rechten ende rechteren. Aldus etc. Coram
testibus Wolphert van Leeuwen ende Aert Seymensz,
beyde borgers deser stede, als getuygen /
gelooffweerdich, hiertoe versogt ten dage, maent
ende jare ut supra.
Jan Blaserisz
Pieter Gorsz
Wolphert van Leeuwe
Aert Seymense
Mij t'oirconde
G. Waltehry nots. publycq 1664

Cobi Nieuwland zei op zo, 11/22/2020 - 12:24

Wow ... per kerende post nog wel!!

Hartelijk dank!

Karel Nieuwland zei op di, 02/23/2021 - 18:10

Beste Cobi, zo te zien hebben wij dezelfde voorouder in Bastiaan Nieuwland (30-05-1728). Ik zag jouw vraag aan Cor Koene van 09-12-2019, maar zo te zien heb je daarop geen antwoord gekregen. Ik heb recent ongeveer dezelfde vraag gesteld en daar ook (nog) geen antwoord opgekregen. 

Op StamBoomVragenForum kwam ik nog deze info tegen van JCN:

 

Ik ben op zoek naar de herkomst van de familienaam Nieuwland.

Mijn voorvader die die naam voor het eerst gebruikt is Pieter Goriszn, geboren in 1697 in Berkenwoude 

Hij is zoon van Goris Pieterzn (Smit), (1668, Nieuw-Lekkerland - 1717, Berkenwoude) en Cornelia / Neeltje Hendriksdr. Huurman ( 1671, Gouderak - ?).

Goris en Neeltje trouwen in 1694 in Berkenwoude. Goris gebruikt niet de naam Nieuwland, maar wordt in de doopbijschrijvingen in het DTB van Berkenwoude van zijn 6 kinderen (geboren tussen 1697 en 1712, allen te Berkenwoude) aangeduid als Smit / Smid. Vermoedelijk is dat zijn beroep. 

Als zijn oudste zoon Pieter trouwt (1726 in Nieuwpoort, met Lijsbeth / Elisabeth Bastiaansdr. Kort(e)land), wordt in zijn trouwakte voor het eerst de naam Nieuwland gebruikt.

Ook zijn jongste broer (Willem, geboren in 1712) wordt aangeduid met de achternaam Nieuwland in zijn trouwakte (1745, in Nieuwpoort).

Hoe kom ik er achter waar Pieter (en Willem ) de naam Nieuwland aan ontlenen en wanneer ze die naam voor 't eerst gebruiken? En kan er ergens een akte zijn waarin die naam voor deze familie wordt vastgelegd? En zo ja, hoe vind ik die? 

 

Van de 7 kinderen van Goris Pietersz Smit en Cornelia  Heijndricksdr Huurman veranderen 2 zoons hun achternaam Smit in Nieuwland als ze trouwen met meisjes, beiden afkomstig uit Nieuwpoort. De 10 kinderen van Pieter Gorisz, waaronder onze Bastiaan, zijn allemaal in Nieuwpoort geboren en hebben allemaal de familienaam Nieuwland.

 

Ik ben er nog niet achter waarom zij van naam zijn veranderd. Is dat omdat ze naar de plaats van hun vrouw, Nieuwpoort, verhuisden? Of heeft het te maken met het plaatsje Nieuwland, wat niet ver daarvandaan ligt? Het plaatsje Nieuwland (voordien Nouland) is in 1025 gesticht door Jan van Arkel en ontleent zijn naam aan de polders Kort en Land Nouland, waarin het is gelegen.

 

Ik ben benieuwd of we samen verder kunnen komen in onze speurtocht naar de oorsprong van de naam Nieuwland.

 

Misschien ook interessant om onze familielijnen vanaf Bastiaan uit 1728 naast elkaar te leggen.

Hoop snel wat van je te horen.

 

Met vriendelijke groet,

Karel Nieuwland

Astrid Nieuwland zei op di, 06/29/2021 - 20:40

Mijn vader Kees, zoon van Abraham te Dirksland heeft mij ooit verteld dat die smit zwaarden had gemaakt voor ene Willem. En als betaling een stukje nieuw land kreeg.  Pracht verhaal, maar ik weet niet welke stukje land en wie Willem die zwaarden moest hebben dan wel was.

 

Cobi Nieuwland zei op ma, 11/15/2021 - 18:19

Beste Karel en Astrid,

 

Allereerst Astrid: wat een mooi verhaal van die zwaarden, maar inderdaad zullen we de exacte toedracht wel nooit te weten komen. Wel heb ik gevonden dat de wijzerplaat die nog steeds op de kerk van Berkenwoude te zien is, gemaakt is door de smid Willem Gorisse Nieuwland, de jongste zoon van Goris Pieterzn. Deze Willem trouwde in 1745 met Maria van Houwelingen en is de vader van Gorus, die naar Middelharnis vertrok en misschien jouw voorvader is.

 

Hij was de jongste broer van mijn en Karels voorvader Pieter, die in 1726 trouwde met Leijsbeth Bastiaanse Kort(e)land uit Groot Ammers. Ze vestigen zich in Nieuwpoort en krijgen 10 kinderen. De oudste zoon van deze kinderen is Bastiaan (1728). Deze trouwt met (He)Lena Molenaar uit Zevenhuizen. Vanaf dit huwelijk wonen de Nieuwlanden in Zevenhuizen / Moerkapelle en loopt voor mij de lijn als volgt:

Pieter x Leijsbeth > (3e kind) Willem (1761) x Grietje Bos > (1e kind) Bastiaan (1808) x Johanna Verboom > (5e kind) Jaspert Willem (1842) x Neeltje Rijnbetje Bos > (9e kind) Jacobus Cornelis (1879) - mijn grootvader. Mocht je onze lijnen willen vergelijken, benader me dan op mijn mailadres of stuur me het jouwe, dan stuur ik je een bestand met mijn bevindingen.

 

Ik geloof niet dat onze naam iets te maken heeft met het plaatsje Nieuwland. Wel ben ik tegengekomen dat de schoonvader van Pieter Goriszn, Hendrick Huurmans (1622 - 1715) woonde in De Hooge Nes, een polder in Ouderkerk a/d IJssel en daar een stuk land had dat werd aangeduid met 'nieuw land' . Nu is die benaming in het polderland natuurlijk zeer veel voorkomend, en of onze familienaam daarvandaan komt, heb ik niet feitelijk kunnen vaststellen. 

Karel Nieuwland zei op di, 11/23/2021 - 23:28

Beste Cobi,

Wat leuk dat nu definitief vaststaat dat wij in Bastiaan Nieuwland een gemeenschappelijke voorouder hebben. Ik heb wat materiaal verzameld om met jou te delen, zoals bijgaande jpg met de 14 kinderen van Bastiaan en Johanna. Het 5e en 7e kind zijn onze voorouders. Wat ook opvalt is dat 7 van de 14 kinderen de 20 jaar niet hebben gehaald. Wat was het leven hard vooral voor vrouwen in die tijd! In de 2e jpg zie je mijn hele afstamming vanaf Bastiaan in geel en jouw voorvader Jasper Willem in rood. Zoals je hier ook ziet heb ik van de oudere broer Willem Jasper wel een deel van zijn nakomelingen, maar niet van jouw voorvader Jasper Willem. Dus als je dat zou willen delen met mij, graag. Mijn e-mailadres is: nieuw47@hotmail.com.

Ik heb inmiddels nog meer informatie over de eventuele herkomst van de naam Nieuwland verzameld, maar dat kunnen we dan beter via de e-mail uitwisselen. Hoop snel wat van je te horen.

Groet, Karel

Karel Nieuwland zei op di, 11/23/2021 - 23:37

Beste Cobi,

Er was een probleem met het versturen van het vorige bericht. Met hulp van Watstaatdaer en na vele pogingen is het uiteindelijk gelukt zonder bijlagen. Dus die stuur ik als we via de e-mail contact hebben.

Groet, Karel

Arie Brugmans zei op di, 12/28/2021 - 21:29

Beste Cobi en Karel,

 

Wat een verrassing voor mij om te lezen dat jullie dezelfde voorouder Bastiaan Nieuwland (30-05-1728) hebben. Als vrijwilliger bij de stichting 'Oud Zevenhuizen-Moerkapelle' schrijf ik af en toen een artikel voor het kwartaalblad van de stichting. Mijn bijdrage in het blad 1e kwartaal 2022 zal gaan over het gezin van Bastiaan Nieuwland. Met name zal het gaan over dochter Lijsbeth (geb. 21-06-1763 - later Elisabeth genoemd) die gedurende een periode van ruim 38 jaar in 'dolhuis' te Rotterdam en Delft was opgesloten, aangezien zij een gevaar bleek voor het dorp Moerkapelle. Zij overleed op 15-02-1839 te Delft. Indien jullie belangstelling hebben voor het artikel dat in het kwartaalblad (verschijning ultimo maart 2022) zal worden opgenomen, dan verneem ik dat wel. Ik stuur jullie dan graag een exemplaar toe. Een hartelijke groet,

Arie Brugmans, Moerkapelle.

a.brugmans@solconmail.nl

Karel Nieuwland zei op di, 12/28/2021 - 22:46

Beste Arie,

Wat leuk dat de zoektocht, die begon bij Cobi, nu een vervolg krijgt met jouw bericht. Cobi beschreef al uitvoering de situatie van Lijsbeth Nieuwland in haar boekje: "Nieuwland, een poldergeslacht", maar ik ben uiteraard ook benieuwd naar jouw verhaal. Ik kreeg van Cobi ook de link naar de Stchting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, waarop ik een aantal interessante foto's vond van mijn familie zo'n 100 jaar geleden. Als het kwartaalblad ook digitaal beschikbaar is dan ontvang ik het graag op mijn e-mailadres (zie eerdere bericht). Zo niet, dan zal ik mijn adresgegevens naar jouw e-mailadres sturen.

Bedankt voor je bericht en ik ben benieuwd naar jouw verhaal.

Met vriendelijke groet,

 

Karel Nieuwland

Max Mesman zei op zo, 07/03/2022 - 20:27

Bedankt voor bovenstaande uitwisseling. Is er meer bekend over genoemde Lena (Helena) Molenaar, vrouw van Bastiaan van Nieuwland? Ik onderzoek haar familie. Bij het overlijden van haar dochter in Delft wordt zij Lena Meulenaar genoemd. Komt de variant Meulenaar vaker voor?
https://hdl.handle.net/21.12115/NL-DtAD40002713

 

Helena Molenaar 
geboorte: 1722 Zevenhuizen (zh)
doop: 13-09-1722 Zevenhuizen (zh)

huwelijk 06-04-1755 met Bastiaan van Nieuwland, geb. 1728 (x1755, 1k) 


Lijsbeth (Elizabeth) van Nieuwland, 75 of 76, 1763-1839


Ouders:
Willem Pietersz Molenaar, 83 of 84, 1692-1776 (x1715, 6k) 
Grietje Leenderts Korsseboom, 64, 1691-1756 (x1715, 6k) 


Gezin:
Ariaantje Willems Molenaar, >62, 1716->1779 (x1739, 1k) 
Pieter Willemsz Molenaar, geb. 1720 (x1745, x1755, 1k) 
Helena Molenaar, geb. 1722 (x1755, 1k) 
Johannes Willemsz Molenaar, 50 of 51, 1729-1780 (x1757, 5k) 
Dirk Willemsz Molenaar, 57 of 58, 1731-1789 (x1762, 4k) 
Maria Willems Molenaar, geb. 1738

Alle aanvullingen welkom, dank alvast!
Vriendelijke groet,
Max Mesman

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.