Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Iets eigenaardig ? 1445 Antwerpen

Is onderstaand koppel gehuwd ??

18/07/1445 Gorijs Cannaert x Magriete Willem Snoeys dochter gaven Janne hun nat zoon

Sr #35 f31 r 002 Felixarchief

1. Gorijs Cannaert en[de] Magriete Willem Snoeys docht[er] en[de] tut[ore] gave[n] en[de]    maecten

2. na hae[re] lijf Janne huere beid[en] natuerlike zone  en[de] den kinde[re]n die zij noch

3. vercregen moegen ond[er] hen allen enengelyc . Alle hae[re] goede rue[re]nde en[de] 

4. onrue[re]nde welkerhande die sijn die elc van hen acht[er] hem late[n] sal boven wett[iche]

5. schult uutlede en[de] testament te hebbene Cond[itione] dat de voers[eyde] goede

6. vanden eenen kynd op dand[er] <en[de] op haer wett[ich] oeyr> verstorven selen gelyc oft      zij van wettiche bedde7. wae[re]n   Wouden etc

XIIII d[ie] july 

 

 

Reacties (4)

René van Weeren zei op do, 02/08/2024 - 00:00

Gelet op de formulering is dit koppel op het moment van opstellen van deze akte nog niet gehuwd, of heeft althans alleen een voorechtelijke zoon Jan en nog geen wettig kind (althans niet in leven). Ook het feit dat beiden met hun volledige naam in de aanhef worden vermeld zonder een aanduiding eius uxor of dergelijke lijkt er op te wijzen dat ze (nog) niet getrouwd zijn. Regel 6/7 geeft aan dat er voor de nalatenschap geen onderscheid gemaakt dient te worden tussen de voorechtelijke zoon en de kinderen die eventueel tijdens hun huwelijk nog geboren zouden worden.

1. Gorijs Cannaert en[de] Magriete Willem Snoeys docht[er] cu[m] tut[ore] gave[n] en[de] maecten
2. na hae[re] lijf Janne haere beid[er] natuerlike zone en[de] den kinde[re]n die zij noch
3. vercrigen moegen ond[er] hen allen evengelyc, alle hae[re] goede rue[re]nde en[de]
4. onrue[re]nde welkerhande die sijn die elc van hen acht[er] hem late[n] sal boven wett[iche]
5. schult uutlede en[de] testament te hebbene Cond[itione] dat de voers[eyde] goede
6. vanden eenen kynde op dand[er] <en[de] op haer wett[ich] oeyr> verstorven selen gelyc oft zij van wettige[n] bede
7. wae[re]n.  Wouden etc

XIIII d[ie] jul>ii

Guido Snoeys zei op vr, 02/09/2024 - 07:26

Bedankt Rene, betekent dit ook dat de zoon de naam van de vader draagt ? 

Zie ook een vergelijkbare acte 

1431 Peter Brant en Magriete Willem Snoeysdochter.

Sr # 18 f 130 r 003

1. Pet[er] Brant ex u[n]a en[de] Magr[iete] Wille[m] Snoeye docht[er] cu[m] tut[ore] gave[n] en[de] maecte[n]

2. na haer doot den kynde[re]n die sij tsame[n] vercrege[n] moege[n] en[de] die sij acht[er]

3. hen leve[n]de late[n] ev[en]gelyc te deylen alle de goede have en[de] erve

4. welke[rhande] etc die sij achter hen late[n] selen en[de] van hoene doot verstorve

5. moge[n] te hebbene . Cond[itione] dat soe wa[n]neer deen van hen beide[n] come[n]

6. es va[n] live t[er] doot dat dan de lanstleve[n]de van hen beide[n] sijne[n] leefdach

7. hebbe[n] en[de] heffen sal talle[n] kerss[emisse] optes andere goede 1 zister r[o]x. Salvo

8. late[n] sij kynde[ren] acht[er] van hoene beide live[n] come[n] sijnde dat dan de lanstleve[n]de

9. opten andere goede maer 1 halst[er] r[o]x sijne[n] leefdach hebben oft behoude[n] en

10. sal Woude etc

Ps; Magriete werd in wedewe in 1443. 

René van Weeren zei op vr, 02/09/2024 - 07:53

Dag Guido,

Het overdragen van familienamen was destijds niet formeel geregeld; pas met de komst van de Burgerlijke Stand (afhankelijk van de regio tussen 1795 en 1812) werd dat een feit. De toenaam of wat we nu familienaam noemen hing vooral af van hoe men de betreffende persoon onderscheidde van anderen. Mocht dit paar een bestendige relatie hebben gehad, dan kan het goed dat de zoon ook Cannaert genoemd werd, maar hij zou ook Jan Gorisse genoemd kunnen worden. In het geval dat de vader vooral buiten beeld geraakte, was het ook niet ongebruikelijk dat het kind de toenaam/familienaam van de moeder ging dragen.

De transcriptie van de andere akte zal ik later vandaag bekijken. Deze wijkt toch wel af van de andere, omdat hier geen sprake is van 'natuurlijke' (lees: voor of buiten het huwelijk verwekte kinderen) versus 'wettige' kinderen: in feite is dit een verkort mutueel testament met vruchtgebruik voor de langstlevende ouder.

René van Weeren zei op vr, 02/09/2024 - 18:23

1. Pet[er] Brant en[de] Magr[iete] Wille[m] Snoeye docht[er] cu[m] tut[ore] gave[n] en[de] maecte[n]
2. na hoer doot den kynde[re]n die sij tsame[n] vercrige[n] moge[n] en[de] die sij acht[er]
3. hen leve[n]de late[n] eve[n]gelic te deylen alle de goede have en[de] erve
4. welke[rhande] etc die sij achter hen late[n] selen en[de] van hoerre doot versterve[n]
5. moge[n] te hebbene. Cond[itione] dat soe wa[n]neer deen van hen beide[n] come[n]
6. es va[n] live[n] t[er] doot dat dan de lanstleve[n]de van hen beide[n] sijne[n] leefdach
7. hebbe[n] en[de] heffen sal talle[n] kerss[emisse] optes anders goede 1 zister r[o]x. Salvo
8. late[n] sij kynde[re] acht[er] van hoerre beider live[n] come[n] sijnde dat dan de lanstleve[n]de
9. opten anders goede maer 1 halst[er] r[o]x sijne[n] leefdach hebben oft behoude[n] en
10. sal Woude etc

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.