Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijkse voorwaarden inhoud juist ? 1506 Antwerpen

1506 Claus Lauwers Janss x Peternelle sNoeys weduwe Jacops vander Rijt huw voorw

InventarisNr. SR#128 f 14 r003

 

1. Claus Lauwers Janss(one) ex una en Peternelle Snoeys wedewe wijlen

2. Jacops vander Rijt cum tutore ex altera verkonden en verleden onderlings

3. in beyden partien ende in gerechten huweliker vorwaarden op dat

4. thuwelic tusschen hun beyden met orlove der heyligen kercken

5. voorgaet ende volcoempt daer mede zij vereynigen sijn te

6. versamene, dat het inden zekere huwelike ondersoechen is

7. waert hij alsoe dat de voirs Claus ierst aflivigh warde

8. voren ende aen de voers Peternelle zijn toecomenen wijf, sonder

9. wettich oir oft oiren van hueren beyden binnen comende levenen

10. achter te latenen dat dan de zelve Peternelle voers uute den

11. gereetsen goeden hebben ende behouden zal de somme van XX pond (lb)

12. groten brabantse eerts. Ende ingevalle Peternelle dierste aflivige

13. ward sonder wettich oir oft oiren van huere beyden binnen

14. comenene liven achter te latene als voren dat dan de voersen

15. Claus oic van uute der gereetssen goeden hebben zal 

groeten en dank

Guido

 

 

 

 

Reacties (3)

Michel G. zei op za, 01/14/2023 - 09:05

1. Claus Lauwers Janssoens ex una en Peternelle Snoeys wedewe wijlen
2. Jacops vander Rijt cum tutore ex altera bekenden en verliden onderlinge
3. in beyden partien ende in gerechter huweliker voirwaerden op dat
4. thuwelic tusschen hen beyden met orlove der heyliger kercken
5. voortgaet ende volcoempt daer mede zij in meyningen zijn te
6. versamene, dat het inden zelven huwelike ondersproken is
7. waert bij alsoe dat de voirs Claus ierst aflivich warde
8. voere ende eer de voers Peternelle zijn toecomenen wijf, sonder
9. wettich oir oft oiren van huerer beyder liven comende levende
10. achter te latene, dat dan de zelve Peternelle voere uute den
11. gereetsten goeden hebben ende behouden zal de somme van XX ponden
12. groten brabantse eens. Ende ingevalle Peternelle dierste aflivige
13. ware sonder wettich oir oft oiren van huerer beyder liven
14. comense levende achter te latene als voere, dat dan de voers
15. Claus oic voere uute den gereetsten goeden hebben zal de//


Het laatste deel van de akte zou - normaal gezien - op de volgende bladzijde moeten staan. Helaas is het Felixarchief online nog niet bereikbaar, dus kan ik er enkel naar raden wat er in die laatste zinnen staat. Maar volgens mij krijg jij het intussen zelf wel voor elkaar om ook de transcriptie van dat laatste deel uit te schrijven.

Guido Snoeys zei op za, 01/14/2023 - 19:17

Laatste deel ook gevonden en uitgeschreven, er zullen ook wel wat uitgangsfoutjes in staan.

Wel nog een vraag:

11.                                                               de somme van XX ponden
12. groten brabantse eens

De betekenis van 'eens' in deze ..

Ook in het vervolg komt dit terug .

Vele groeten

Guido

 

Michel G. zei op za, 01/14/2023 - 20:58

eens = eenmalig

Fijne avond

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.