Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

huwelijkse voorwaarden Aelbert Jacobs en Maria Peters 1718 deel 2

Bijgaand deel 2 van deze akte. 

Reacties (4)

herman zei op vr, 09/17/2021 - 20:33

Hierbij eerder dan vermeld mijn bijdrage. Kon het niet laten :)  

Enkele gaten zal  ik volgende week proberen te vullen ( of misschien lukt het jou . Soms is t een kwestie van zien)

linkerhelft scan2

1 bewijs van haer vaderlijck goet

2 uit den gelijcken boedel voor-

3 uijt sal gegeven worden....... ......

4  eene somme van negen hondert

5 gulden, waar van sij den intrest

6 beginnen zoude aen Vrouwe Lichtmisse 1719

7 tegens 4 percento sullen genieten

8 ende proffiteren.

9 Ten derde sullen bruijdegom

10 ende bruijts, daer voorts alle

11 hoere gereede en ongereede goederen

12 die sij althans hebben ende possideren

13 mitsgaders die goederen bij heurselfte?

14....... ende versterven? en aenwasse

15 van .... hij desselffs oock ........

16 wesen, oft commen geschieden,

17 egeene van dien gereserveert

18 alle deselve in volle gemeenschap

19 te besitten ende possideren.

20 Nochthans dat wanneer in’t huwelick

21 souden tesamen kint of kinderen

22 te hebben geproqureert, off nae te

23 laten, sal comen te scheijden, soo

24 sal geen tochtrecht plaatse

25 hebben, maer den gelijke boedel

26 gesepareert, namentlijk

27 in desen val, bij vooroverlijden

28 van den bruijdegom, dat sijne erfgenamen

 

 

Rechterhelft scan 2:

1 dat sellfde part sullen genieten

2 dat bij voor aff sterven van de

3 bruijdt, dat wanneer dan de

4 voornoemde twee voorkinderen nogh in

5 leven waren, ieder een gerechte

6 derdepart uit den halve boedel

7 sullen genieten, doch een de

8 selve bevoorens [ in marge:te voorne? ]................

9 voor .. laten :s[?] sijne off haere aen-

10 part naer landrecht sulden

11 te successeren?

12 Ten vierden so wanneer in het

13 aenstaende huwelijk kindt off

14 kinderen geprocureert en bij scheijts

15 in leven worden bevonden, soo sullen

16 deselve # inde .na... .goederen mits de voornoemde voorkinderen

17 in alles s: , uitgenomen het voors:

18 voorkinderen vaderlijk bewijs, als

19 eens kinderen werden schulden

20 alsof deselve van eenen bedde

21 gebooren waren, dat? in desen cas

22 de naerkinderen oock gelijk

23 de voorkinderen haer vaderlijk

24 goet genieten. Alle tgeene

25 voorschreven beloven de comparanten te

26 sullen observeren? ende naer koomen,

27 ....... alles ende te approbeeren

28 ende aqredatie? van sijn hoogh

29 edele welgeb: mijn heer den

30 amptsman als overmomboir ende

31 represente heere de weescamer

32 dese lande, aldus gedaen ende

 

 

 

 

 

 

 

 

herman zei op di, 09/21/2021 - 09:37

7 sullen genieten, doch eer de

8 selve bevoorens [ in marge:te voorne? ] souden desendenten

9 voor al [?] laten :s[?] sijne off haere aen-

 

27 edoch alles op approbatie

28 ende aqredatie van sijn hoogh

Eric van Daal zei op ma, 09/27/2021 - 11:02

Beste Herman, hartelijk dank voor je snelle en uitgebreide hulp. Het handschrift van Rutger de Haen blijft inderdaad behoorlijk lastig.

herman zei op ma, 09/27/2021 - 15:35

nog een kleine aanvulling op scan 2 links:
3 uijt sal gegeven worden ijder eens

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.