Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijkse voorwaarden 1452 Antwerpen, nog wat woorden

19/8/1452 Ghijsbrecht Heinricxs x Lijsbetten Berthelmeeus Tops dochter op goede te Eekeren

Sr # 45 f 444 v 002

 

1. Ghijsbrecht Henricxs(oone) bekende ende verliden in gerechte huweliken vorwaerde

2. op dat thuwelic tusschen hem ende Lijsbetten Berthelmeeus Tops dochter met orlove

3. der heilighen kerken volcompt daer inne etc. Dat hij gewillecoert heeft ende

4. geconsenteert dat soe wanneer bijde wille goods tbedde tuss hen beide sherden

5. sal dat dan de voors Lijsbeth waert dat zij lanxte leeft oft

6. hiner erfgenamen waert dat zij yerst sterve voren buyten gemeynen goeden hebben

7. ende behouden selen XXX scellingen grooten brabantse tsiaers erfliken renten. Item daer toe alsulken

8. X schellingen grooten erflic als zij jaerlix heeft ende heffen is op Jan Thijs goede

9. binnen Eekeren gelegen ende nochtans voers hebben ende deylen in alle dander

10. goede alle tgene dat zij nader stad reghten van Antwerpen schuldich selen

11. zijn te deyelene ...handelic daer altijt den lanxte leve van hen

12. zijn voerdeel inde renten , have nader stad rechten voirs, sonder argelist

 

Reacties (3)

René van Weeren zei op za, 08/19/2023 - 16:27

Paar aanvullingen, nog niet alles

1 scheyden

6 huer erfgenamen

6 uuyten

11 Behoudelic

Michel G. zei op zo, 08/20/2023 - 13:51

1. Ghijsbrecht Henricxsen bekende ende verlide in gerechter huweliker vorwaerden
2. op dat thuwelic tusschen hem ende Lijsbetten Berthelmeeus Tops dochter met orlove
3. der heiligher kerken volcoemt daer inne etc. Dat hij gewillecoert heeft ende
4. geconsenteert dat soe wanneer bijden wille goods tbedde tuss hen beiden scheijden
5. sal dat dan de voers Lijsbeth waert dat zij lanxte leefde oft
6. huer erfgenamen waert dat zij yerst storve voere uuyten gemeynen goeden hebben
7. ende behouden selen XXX scellingen grooten brabants tsiaers erflikere renten. Item daer toe alsulken
8. X schellingen grooten erflic als zij jaerlix heeft ende heffende is op Jan Thijs goede
9. bynnen Eekeren gelegen … ende nochtans voerder hebben ende deylen in alle dandere
10. goede alle tgene dat zij nader stad rechte van Antwerpen schuldich selen
11. zijn te deyelene. Behoudelic emmer altijt den lange levende van hen
12. zijn voerdeel inde ruerende have nader stad rechte voirs, sonder argelist

Pauwel zei op zo, 08/20/2023 - 15:48

r. 1 ... Heinricxs[en]
r. 4 ... scheiden ...
r. 10 ... sculdich ...
r. 12 ... voers. ...

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.