Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijk Oisterwijk 1610

Wie kan me helpen de tekt van een huwelijk in Oisterwijk uit 1610 volledig te ontcijferen? NB: de tekst is in het Latijn, en staat halverwege de rechterbladzijde, en begint iets boven de intvlek.

Ik heb gevonden:

Spo(n)salia contraxerunt … cora(m) vice plebanus Jo(ann)is Jacobi Rijswijck et Catharina Gerardi Jansz de Cort. Solemnizarunt matrimonium mediate dispensatione … consanguinitate quarti gradus servati servantis die 24 junii a(nno) 1610 cora(m) testibus Jacobo Rijswijck et Gerardi Jans de Cortis, nomin et ... patris, et pluribus praesentibus.

 

 

Reacties (6)

René van Weeren zei op za, 11/18/2023 - 09:13

Niet helemaal zeker over twee naamvallen/uitgangen

Sponsalia contraxera[n]t Sylvaducis cora[m] viro
plebano S[ancti] Jo[ann]is Joannes Jacobi Rijswijck
et Catharina Gerardi Jansz de Cort
Hu[ius?] solemnizaveru[n]t matrimoniu[m]
mediate dispensatione sup[er] co[n]sangunitate
quarti gradus servatis servandis die 24 junii
a[nn]o 1610 cora[m] testibus Jacobo Rijswijck
et Gerardi Janssz de Cortis nominat[us?]
eoru[m] patribus et plurib[us] praesentib[us]

Te 's-Hertogenbosch zijn in ondertrouw gegaan voor de heer
plebaan van Sint-Jan Joannes Jacobs Rijswijck
en Catharina Gerards Jansz de Cort.
Zij hebben hiervan het huwelijk plechtig gevierd
middels dispensatie vanwege bloedverwantschap
in de vierde graad met inachtneming van de voorschriften op de 24e dag van juni
1610 voor de getuigen Jacobus Rijswijck
en Gerardus Janssz genaamd de Cort,
hun vaders, en voor vele aanwezigen

Louis van Veenendaal zei op za, 11/18/2023 - 09:32

Hartelijk dank Rene, voor deze transcriptie, inclusief vertaling!

Ik heb enige tijd zitten kijken op het derde woord, en dacht al dat het met "Sy" zou beginnen en op "ducis" zou eindigen, en het blijkt Sylvaducis te zijn (i.e. Den Bosch), Dat heb ik nog niet eerder gezien in teksten, weer wat geleerd...

 

Pauwel zei op di, 11/21/2023 - 22:13

Er staat Silvaeducis.

In r. 5: media[n]te ... 

In r. 8: ... nominatis

Voor solemnizaverunt in r. 4 lees ik 'Hy', net als in de trouwinschrijving van 3 oktober onderaan de bladzijde. Hy = hi, betekenis 'dezen', als onderwerp van solemnizaverunt. 
Vgl. de scans 90-92/105, waar afwisselend hy solemnizaverunt en hi solemniza(ve)runt geschreven wordt. Voor de schrijfwijze van de y zie o.a. scan 87/105 rechts onderaan, de trouwinschrijvingen van 19 juni en 12 oktober (hy, maar ook Hieronymus), en scan 90/105, de trouwinschrijving van 23 mei. 

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-persoon/persons?ss=%7B%…

Louis van Veenendaal zei op wo, 11/22/2023 - 08:17

Hartelijk dank voor deze extra aanvullingen!

Otto Vervaart zei op wo, 11/22/2023 - 09:24

@Pauwel, gaat het bij de tekens voorafgaand aan solemnizarunt en sponsalia contraxerunt niet om streepjes die het aantal afkondigingen aangeven?! Ik zie zelfs een geval met drie streepjes door een verticale streep. Qua zinsconstructie zijn de verloofden en gehuwden het onderwerp van deze werkwoorden, hi is niet nodig, lijkt me.

Pauwel zei op wo, 11/22/2023 - 18:44

@ Otto, naast de ondertrouwinschrijvingen – dus niet bij de trouwinschrijvingen – vanaf fol. 90 staan in de kantlijn inderdaad drie streepjes die de drie huwelijksafkondigingen aangeven, de verticale streep daardoorheen geeft aan dat ze zijn gecontroleerd en afgehandeld. 

Dat is echter niet waar ik op doel. Bij de trouwinschrijvingen worden de namen van bruid en bruidegom uit de ondertrouwinschrijving niet herhaald. Daarom worden – al vanaf fol. 83 – die namen middels het woordje Hi a.h.w. weer 'opgepakt', uitstekend Latijn, lijkt me, en wél zo duidelijk. Hi is i.d.d. niet strikt noodzakelijk, want het wordt hier vaak ook weggelaten.
Merk op dat Hi contraxerunt sponsalia in dit ondertrouw-/trouwboek inschrijvingen niet voorkomt. Het betreft dus alleen de formule Hi/hy solemniza(ve)runt matrimonium.
Vanaf fol. 93 neemt het gebruik van het woordje hi langzaamaan af.

De H- van Hi wordt niet overal hetzelfde geschreven. In één van de in dit ondertrouw-/trouwboek gebezigde handen is de H- opgebouwd uit twee verticale streepjes verbonden door een dwarsstreepje. Zo wordt ook de H- van bijvoorbeeld Henrici/Henrico in deze teksten geschreven, zie vooral de foll. 90r en 91r. Wellicht is het déze H- die jou deed denken aan de verticale streepjes van de huwelijksafkondigingen. (Als ik je mening goed verwoord.)

Wat betreft de zinsconstructie, alle inschrijvingen waar het hier om draait, bevatten dus steeds twee losse hoofdzinnen, twee aparte deel-inschrijvingen, ondertrouw en trouw, vaak genoteerd door verschillende handen en met verschillende soorten inkt. 

Groet, Pauwel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.