Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp transriptie

Dag, kan iemand mij helpen dit te ontcijferen? 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 11/22/2022 - 16:40

Geven oodmoedig te kennen d'ondergeteykende
vrunden ende gebueren van Pauwels Andriesz, bleyker,
woonende op de Goutse Singel alhier, hoe dat sijne
suster Pietertje Andries, jongedogter, out ontrent
30 jaren, tot hunnen droeffheyt door besoekinge van
God de Heere, is dol ende uytsinnig, soodanig dat
deselve niet langer kan werden bewaart
als met d' uytterste pericel en om alle onheylen voor
te comen in het dolhuys dient te werden opgeslooten,
soo keeren sij supplianten haer tot UEd. gerichtelijck
oodmoedig versoeckende derselver geliefte te zijn
de regenten van het dulhuys deser stad te ordon-
neeren om de voorn. Pietertje Andries in het
dulhuys te nemen ende onderhouden tot den tijt de-
selve beter sal sijn.
Twelk doende etc.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.